Viiden tähden koulutuspaikaksi ei tulla sattumalta

Mikä tekee viiden tähden koulutuspaikan erikoistuvalle lääkärille?

Vaakakupissa painavat ainakin tarjolla oleva ohjaus sekä konsultaatio- ja koulutusmahdollisuudet.

Nuorten lääkärien yhdistys (NLY) teki selvityksen parhaista erikoistumispaikoista nuorille lääkäreille. Täydet viisi tähteä sai yhteensä seitsemän koulutuspaikkaa, näiden joukossa Kaarinan ja Vaasan terveyskeskukset.

– Meillä on nuorille lääkäreille tarjolla vahva seniorituki päivittäin. Vakituiset lääkärimme ovat hyvin konsultaatiomyönteisiä ja terveyskeskuksen ilmapiiri rohkaisee nuoria lääkäreitä kysymään, Kaarinan avosairaanhoidon ylilääkäri Rita Arjonen kertoo.

Viime vuonna Kaarinan terveyskeskukseen saatiin kaksi tutorlääkäriä, jotka antavat erikoistuville työnohjauksellista tukea.

– Heidän kanssaan erikoistuvat eivät käy potilastapauksia läpi, vaan keskittyvät työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviin asioihin.

Myös Vaasan terveyskeskus varmistaa, etteivät nuoret lääkärit jää yksin. Jokainen saa oman ohjaajan.

Kokeneita lääkäreitä on kannustettu käymään ohjaajakoulutus. Innokkaita on aina löytynyt.

– Vakituiset lääkärimme eivät koe ohjausta rasitteena, vaan lisäbonuksena. He tykkäävät, että ohjaaminen haastaa kokenuttakin lääkäriä pysymään ajan tasalla. Ohjaukseen on tullut sellaista yhdessä oppimisen meininkiä, Vaasan avoterveydenhuollon ylilääkäri Leena Kettunen sanoo.

Vaasassa erikoistuvat pääsevät myös muun muassa koulutusylilääkärin opetukseen. Työnantaja takaa myös 10 koulutuspäivän täyttyvän.

Sekä Kaarinassa että Vaasassa on huomattu, että viiden tähden koulutuspaikka on koko työyhteisön summa.

On tärkeää, että nuoret lääkärit saavat positiivisen vastaanoton seniorilääkäreiden lisäksi hoitohenkilökunnalta. Esimerkiksi Kaarinassa jokainen uusi nuori lääkäri saa hoitajatyöparin, joka myös tukee lääkäriä.

Kärkisijat nuorten lääkärien koulutuspaikkarankingissa saavuttaa silti vain määrätietoisella kehittämistyöllä.

Vaasassa koulutuspuitteita on pystytetty nykymallilleen yli kymmenen vuoden ajan, Kaarinassa konsulttilääkäritoiminnan kehittäminen alkoi voimakkaasti nelisen vuotta sitten.

– Näiden vuosien aikana toiminta on muotoutunut siihen muotoon, jossa se on nyt. Emme kuitenkaan ole jämähtäneet paikoillemme, vaan kyselemme ja kartoitamme nuorten lääkärien kokemuksia koko ajan. Kyselyiden pohjalta myös toimitaan ja uudistutaan, Rita Arjonen sanoo.

Kun nuoret lääkärit ovat kiittäneet koulutuspaikkojaan, haluavat Arjonen ja Kettunen puolestaan kiittää heitä.

– Olen ollut 35 vuotta lääkärinä ja nähnyt nuorten lääkärien virtaa. Nämä nykyiset ovat aivan huikeita. He ovat sitoutuneita, motivoituneita ja heillä on profession arvot kirkkaana mielessä, Leena Kettunen sanoo.

Erikoistuvat lääkärit ovat terveyskeskuksille voimavara.

– Monet heistä jatkavat uraansa muualla, mutta meillä vietetyn vuoden aikana he antavat paljon itsestään. Sitä kannattaa arvostaa ja muistaa, että työyhteisö on monessa kohtaa saamapuolella, Kettunen päättää.

Mitä kysyttiin ja keneltä?

Koulutuspaikkakysely

NLY toteutti kyselyn sähköisesti loka-marraskuussa 2017 ja sai vastauksen lähes 600 lääkäriltä.

Kyselyssä kartoitettiin nuorten lääkärien kokemuksia koulutuspaikalla saadusta ohjauksesta, koulutuksesta, perehdytyksestä, työympäristöstä sekä päivystysolosuhteista.

Vastaajat kertoivat myös kuinka todennäköisesti he asteikolla 1–10 suosittelisivat koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle.

Tämän perusteella laskettiin NPS-luku (Net Promoter Score) kullekin koulutuspaikalle. Luvun perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan.

Lähde: NLY

Seitsemän sai viisi tähteä

Ranking

Viiden tähden koulutuspaikat:

Kaarinan terveyskeskus

Rovaniemen terveyskeskus

Siilinjärven terveyskeskus

Vaasan terveyskeskus

Vaasan keskussairaala

Päijät-Hämeen keskussairaala

Vantaan terveyskeskus

Neljän tähden koulutuspaikat:

Satakunnan keskussairaala

Keski-Suomen keskussairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Etelä-Savon keskussairaala

Hyvinkään sairaala

Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

Oulun yliopistollinen sairaala

Peijaksen sairaala

Helsingin terveyskeskus

Turun yliopistollinen keskussairaala

Kymenlaakson keskussairaala

Lähde: NLY

Terveyskeskukset peittosivat sairaalat

Terveyskeskukset valloittivat kärkisijat, kun NLY listasi Suomen koulutussairaalat ja -terveyskeskukset parhaimmuusjärjestykseen.

Täydet viisi tähteä sai seitsemän koulutuspaikkaa, joista viisi oli terveyskeskuksia. Myös keskussairaalat pärjäsivät rankingissa hyvin. Yliopistosairaaloita parhaimmistoon mahtui kaksi.

Selvityksen perusteella koulutuspaikassa annetun ohjauksen ja erikoistuvan lääkärin tyytyväisyyden välillä on selvä yhteys. Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika.

Hyvissä koulutuspaikoissa koulutuksiin päästiin osallistumaan säännöllisesti ja konsultointimahdollisuuksia kehuttiin.

Negatiivisia arvioita taas kirvoitti liiallinen työkuorma. Samoin niukka perehdytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat erikoistuvia. Lisäksi kielteisen kokemuksen taustalla saattoi olla vanhanaikainen, joustamaton ja hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tuntuva kohtelu.

NLY selvitti lääkärien saaman koulutuksen laatua, koska erikoistumiskoulutusta ollaan uudistamassa. NLY uskoo julkisen vertailun lisäävän painetta kehittää koulutusta.

Lähde: NLY