Kaikenlainen liikunta on kuningaslaji. Oulun yliopistossa lauantaina 9. kesäkuuta tarkastettava väitöstutkimus vahvistaa tätä käsitystä.

Jo vähäinen liikunta edistää ääreishermoston terveyttä ylipainoisilla henkilöillä, joita uhkaa sairastuminen tyypin 2 diabetekseen.

TtM, KTM Henri Isojärven tutkimuksen mukaan ylipainoisilla henkilöillä on nähtävissä negatiivisia muutoksia ääreishermoston toiminnassa ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Pienikin liikunta auttoi haraamaan tätä ikävää kehitystä vastaan.

ODL Liikuntaklinikalla ja Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 40 ylipainoista henkilöä, joiden painoindeksi oli keskimäärin 34 ja keski-ikä 49 vuotta.

Tutkittavien ääreishermoston toimintakykyä mitattiin hermoratatutkimuksella. Liikuntahistoria selvitettiin kyselyllä ja nykyinen fyysinen aktiivisuus mitattiin askelmittarilla. Kestävyyskunto mitattiin polkupyöräergometritestillä.

Tutkimuksessa selvisi, että säännöllinen liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä.

Ääreishermoston vaurioituminen eli diabeettinen neuropatia on tyypillinen tyypin 2 diabeteksen komplikaatio.

Tavallisesti diabeettiseen neuropatiaan liittyvät vauriot näkyvät ensin alaraajojen tuntohermoissa, ja oireina ovat esimerkiksi kipu ja tunnottomuus jalkaterissä. Myös liikehermosäikeet voivat vaurioitua, jolloin oireina on esimerkiksi tasapainovaikeuksia ja lihasheikkoutta.

Tuntohermojen vaurioituminen edesauttaa diabeetikkojen jalkahaavaumien syntymistä, koska tuntopuutosten takia esimerkiksi kengän aiheuttamaa hiertymää ei havaita ajoissa

Diabeettisen neuropatian ehkäisykeinona on käytännössä mahdollisimman hyvä diabeteksen sokeritasapaino, mutta monet sairastavat diabetesta tietämättään. Ääreishermoston vaurioita voi myös tapahtua jo ennen varsinaista diabeteksen puhkeamista.

– Liikunnan lisäyksellä on saatu lupaavia tuloksia maailmalla diabeettisen neuropatian ehkäisyssä ja hoidossa. Väitöstutkimukseni tukee liikunnan ja fyysisen kunnon merkitystä ääreishermoston toimintakyvyn ylläpitämisessä ylipainoisilla henkilöillä, Isojärvi sanoo Oulun yliopiston väitöstiedotteessa.