Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on alkanut tutkimus, jossa selvitetään videoyhteyden välityksellä ryhmälle annettavan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) -terapian vaikuttavuutta psyykkisiin kuormitus- ja stressioireisiin.

Samalla kartoitetaan koronaviruspotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.

Videovälitteisen, uuden tavan antaa EMDR-terapiaa ryhmälle on kehittänyt suomalainen EMDR-terapiakeskus Mementos.

Menetelmää on tarkoitus käyttää muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten työperäisen psyykkisen sairastuvuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

EMDR-etäterapian tuloksellisuudesta puuttuu tietoa, mutta ryhmille annettavasta EMDR:stä sinänsä on näyttöä kriisien aiheuttamien traumojen hoidossa, kertoo tiedotteessa tutkimusta johtava psykologian dosentti, psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm Mementos Oy:stä.

EMDR-silmänliiketerapia kohdistuu häiritsevien muistojen ja niihin liittyvien kognitioiden, emootioiden ja kehon aistimusten prosessointiin samanaikaisesti, kun potilaalle annetaan tätä edistävää molemminpuolista ärsykettä.

Parhaillaan tutkimukseen haetaan osallistujia. Siihen toivotaan mukaan 30 Husin työntekijää, jotka ovat hoitaneet koronapotilaita.

Osallistujat satunnaistetaan kahteen 15 hengen koe- ja kontrolliryhmiin.

Tutkimuksessa mitataan työperäistä stressiä ja psyykkistä oirehdintaa standardoiduilla oirekyselyillä.

Koeryhmä saa EMDR-terapiaa kolme kertaa viikon välein.

Molempien ryhmien oiremittaukset tehdään ennen jokaista terapiaa sekä seurantajaksolla, joka kestää kolme kuukautta.

Koeryhmän viimeisen mittauskerran jälkeen myös kontrolliryhmälle tarjotaan mahdollisuus saada samaa terapiaa.

Lue lisää:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla täällä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.