Nainen, veiko masennuslääke seksihalut? Miesten erektiolääkkeenä käyttämä sildenafiili voisi tuoda ne takaisin. Näin ainakin kävi äskettäin The Journal of the American Medical Association -tiedelehdessä julkaistussa (JAMA. 2008;300(4):395–404) amerikkalaistutkimuksessa.

Sildenafiilia myydään Suomessakin kauppanimellä Viagra.

Satunnaistettuun lumekontrolloituun kliiniseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 98 aiemmin seksuaalisesti aktiivista, hedelmällisessä iässä olevaa naista. Kaikki naiset olivat kärsineet masennusoireista, jotka olivat pääosin hävinneet selektiivisiillä (SSRI) tai epäselektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä (SRI). Kaikki koehenkilöt kokivat masennuslääkityksen aiheuttaneen heille seksuaalitoimintojen tai halun häiriöitä.

Naiset satunnaistettiin saamaan 50–100 milligramman annoksen sildenafiilia tai lumelääkettä ennen seksuaaliaktia kahdeksan viikon ajan. Kokeet tehtiin syyskuussa 2003 ja tammikuun 2007 välisenä aikana. Mukana oli seitsemän amerikkalaista tutkimuskeskusta.

Sildenafiilia ottaneiden naisten seksuaalitoiminnan ja libidon häiriöt lievittyivät verrattuna lumelääkettä saaneisiin. Haittoina esiintyi päänsärkyä, ihon punoitusta ja ruoansulatushäiriöitä. Masennusoireisiin sildenafiili ei vaikuttanut.

Seksuaalitoimintojen ongelmat ja haluttomuus ovat yleisiä masennuslääkkeen haittoja naisilla. Ne ovat myös yleinen masennuslääkityksen keskeyttämisen syy. Hoitoa ei toistaiseksi ole.