Verkkovalmennus on tutkitusti tehokas keino kuntouttaa äitejä raskauden ja synnytyksen jälkeen. Jopa 60 prosenttia hiljattain synnyttäneistä naisista kärsii erkaantuneista vatsalihaksista ja lantionpohjan toimintahäiriöistä.

– Lantionpohjan toimintahäiriöt ja heikot keskivartalon lihakset saattavat edesauttaa selkäongelmien kehittymistä. Selkävaivat puolestaan ovat toiseksi suurin syy sairauseläkkeelle jäämiseen, joten asialla on myös huomattava kansanterveydellinen vaikutus, kertoo Nordic Fit Mama -verkkovalmennuksen kehittäjä Riina Laaksonen tiedotteessa.

Kaikki tutkittavat oppivat aktivoimaan syvät vatsalihaksensa.

Reetta Takasen yhteistyössä Nordic Fit Maman kanssa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle syksyllä 2019 tehdyssä gradussa tutkittiin, miten synnytyksen jälkeiset oireet vaikuttavat synnyttäneiden äitien arkeen. Tarkoituksena oli myös tutkia verkkovalmennuksen merkitystä synnytyksestä palautumiseen. Tutkimusryhmä koostui Nordic Fit Maman verkkovalmennuksen suorittaneista äideistä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät äidit saa sairaalassa riittävästi tukea ja neuvoja erityisesti lantionpohjan ja vatsalihasten erkauman kuntouttamiseen. Vain alle puolet tutkittavista olivat saaneet synnytyksen jälkeen sairaalasta ohjeita lantionpohjan lihasten harjoittamista varten.

Tutkittavat kokivat verkkovalmennuksen parantaneen sekä psyykkistä hyvinvointiaan että fyysistä kuntoaan. Valmennuksen jälkeen kaikki tutkittavat osasivat aktivoida vähintään kohtalaisesti syvät vatsalihaksensa, neljännes heistä jopa hyvin. Tämän lisäksi tutkittavien lantionpohjalihakset ja syvät vatsalihakset aktivoituivat selvästi. Myös kivut vähenivät ja seksielämä koheni. Kurssi lisäsi positiivisia muutoksia arjessa ja paransi sosiaalisia suhteita.