Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut maksuttoman, kaikille avoimen verkkokoulun päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista.

Vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien hyvinvointiin, terveyteen tai yhdenvertaisuuteen.

Verkkokoulu on suunnattu erityisesti kuntien luottamushenkilöille, johtaville viranhaltijoille ja valmistelijoille. Koulutuksesta hyötyvät myös muut työssään päätöksiä tekevät, kuten palvelujen tarjoajat, yritykset ja järjestöt.

Verkkokoulussa on sisältöjä muun muassa siitä, miksi eri ihmisryhmiä koskevia vaikutuksia on tärkeä arvioida, miten arviointia käytännössä tehdään ja kuinka se saadaan osaksi kunnan päätöksentekojärjestelmää.

Päätösten vaikutusten arviointi on lakisääteistä: esimerkiksi terveydenhuoltolaki velvoittaa arvioimaan vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Vaikutusten ennakkoarvioinnista on aiemmin julkaistu myös erillinen, valtionhallinnolle suunnattu verkkokurssi.

Ennakkoarviointi auttaa muodostamaan kattavan kokonaiskuvan päätettävästä asiasta ja nostaa esiin vaikutuksia, jotka muuten voisivat jäädä huomioimatta.

Päätöksen perustelun lisäksi ennakkoarviointi tekee näkyväksi ehdotuksen hyödyt, haitat ja mahdolliset ristiriidat. Se myös lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä.