Useissa näkökykyä heikentävissä ja jopa sokeuteen johtavissa silmänpohjan sairauksissa, kuten keskosen verkkokalvosairaudessa ja diabetekseen liittyvässä diabeettisessa retinopatiassa, lopullinen näön menetykseen johtava tekijä on verisuonten uudismuodostus.

Angiogeneesi eli verisuonten uudismuodostus on sinänsä hyvä asia eli välttämätöntä kudosten normaalille kehitykselle. Kuitenkin useissa sairauksissa, kuten monissa silmän verkkokalvon sairauksissa ja syövissä, verisuonet alkavat kasvaa hallitsemattomasti ja sairaaseen kudokseen muodostuu haitallista uudisverisuonitusta.

Uudisverisuonet ovat hauraita ja vuotavia, ja ne aiheuttavat verenvuotoja ja lopulta verkkokalvon arpeutumisen.

Filosofian maisteri Maria Vähätupa tutki väitöskirjassaan eri geenien merkitystä verkkokalvon angiogeneesin säätelyssä, erilaisissa sairausmalleissa. Hän löysi tutkimuksessaan uusia verkkokalvon uudismuodostusta sääteleviä geenejä.

Vähätuvan väitöstutkimuksessa saadaan uutta tietoa angiogeneesin säätelystä verkkokalvolla. Väitöskirjatyössä on tutkittu erityisesti R-Ras-, furiini- ja syndekaani-4 -geenien roolia verkkokalvon angiogeneesin säätelyssä normaalin kehityksen aikana ja kokeellisissa verkkokalvon sairausmalleissa.

Väitöskirjan osana on tehty tähän asti kattavin ja laajin kartoitus verkkokalvolla tapahtuvista muutoksista proteiinien ilmentymisessä kokeellisessa verkkokalvon uudissuonituksen sairausmallissa.

Tutkimuksessa löydettiin useita uusia proteiineja, jotka saattavat olla avainasemassa verkkokalvon uudissuonituksen etenemisessä.

Kokeellisista sairausmalleista saatujen tulosten merkitystä ihmisten sairauksissa selvitettiin tutkimalla uudissuoninäytteitä, jotka oli kerätty vaikeaa diabeettista retinopatiaa sairastavilta potilailta verkkokalvo- ja lasiaisleikkauksen yhteydessä.

Uudissuonten kasvua estäviä lääkeaineita on käytössä, mutta uusia, tehokkaampia ja entistä spesifisempiä lääkeaineita tarvitaan.

Vähätuvan väitöskirja on perustutkimusta, joka tuo uutta tietoa silmäsairauksien etenemisestä. Saavutettuja tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää hyödyksi kehitettäessä uusia lääkeaineita silmäsairauksiin, joissa on haitallista verisuonten uudismuodostusta.

Maria Vähätupa on kotoisin Tampereelta ja työskentelee nykyisin Kuopiossa silmäsairauksiin erikoistuneessa lääkekehityspalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Väitöskirja tarkastetaan perjantaina 20. syyskuuta Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa. Tutkimukseen voi perehtyä tarkemmin täällä.

Lue myös:

Uusi näkökulma matala-asteiseen tulehdukseen – Silmänpohjan ikärappeuman tutkimus voi auttaa löytämään ratkaisuja syövän tai metabolisten sairauksien hoitoon (MU 9.9.2019)

Soile Nymark löysi silmästä mekanismin, jonka merkitystä kukaan muu ei ollut oivaltanut: ”Löydöllä voi olla vaikutusta monien silmäsairauksien hoitojen kehittämisessä” (MU 31.8.2019)

Väitöstutkimus: Verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen proteiinitasapainon häiriöt ovat keskeisessä roolissa silmänpohjan ikärappeumassa (MU 1.8.2019)