Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta biopankin aineisto ja palvelut tulevat näkymään kansallisessa Fingenious-palvelussa tutkijoille ja biopankkiaineistoja hyödyntäville yrityksille.

Fingenious on digitaalinen palveluportaali, josta biopankkiaineistoja etsivä tutkija saa laajan näkymän Suomessa tarjolla olevasta näyte- ja tietoaineistosta. Portaalissa ei ole yksilötason tietoja vaan pelkästään käytettävissä olevien aineistojen kuvaukset.

”Näemme, että Veripalvelun biopankki on jatkossa myös tärkeä osa kotimaista Fingenious-tarjontaa tutkijoille sekä Suomessa että ulkomailla, sanoo FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti tiedotteessa.

Lisää näkyvyyttä Veripalvelun biopankin aineistolle

Vuonna 2017 perustetun Veripalvelun biopankin erityispiirre on mahdollisuus kerätä arvokas kokoelma biopankkisuostumuksen antaneiden verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Lisäksi Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin sekä luovuttajan että potilaan näkökulmasta.

”Yhteistyö FINBB:n kanssa lisää Veripalvelun biopankin aineistojen näkyvyyttä, joten yhteistyön kautta voimme saada uusia tutkijoita hyödyntämään biopankin aineistoja”, sanoo Veripalvelun tutkimusjohtaja Jukka Partanen tiedotteessa.

Partasen mukaan verenluovuttajien biopankkia käytetään erityisesti terveenä verrokkiaineistona.