Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu toivoo lisää verenluovuttajia eri etnisistä ryhmistä. Erityisesti se toivoo saavansa lisää afrikkalaistaustaisia luovuttajia.

Veriryhmäjärjestelmiä on yli 30. Tunnetuimmat ja tärkeimmät ryhmät ovat ABO- ja Rhesus-järjestelmät. Etnisten väestöryhmien välillä on veriryhmiin liittyviä eroja. Joissain väestöryhmissä on juuri heille ominaisia veriryhmiä, joita ei esiinny juuri lainkaan muissa väestöryhmissä. Veriryhmät ovat perinnöllisiä. -

Veripalvelu haluaa turvata verivalmisteiden saatavuuden kaikille potilaille. Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa Suomessa.

Afrikkalaisia verenluovuttajia tarvitaan

Verensiirrossa verivalmisteen tulisi vastata potilaan veriryhmää. Poikkeuksia on. Esimerkiksi O RhD-negatiivinen veri käy melkein kaikille veriryhmästä riippumatta.

Erityisen tärkeää veriryhmän sopivuus on silloin, kun potilas tarvitsee verivalmisteita toistuvasti tai kerralla paljon. Kaikissa väestöryhmissä on henkilöitä, joiden veressä on harvinaisia veriryhmäominaisuuksia ja joille sopivien verivalmisteiden löytämiseksi on erikseen etsittävä sopivia luovuttajia.

Mikäli potilas on syntyisin Suomen lähimmistä naapurimaista, erot veriryhmissä ovat pienet. Sen sijaan afrikkalaistaustaisilla henkilöillä esiintyy Veripalvelun mukaan sellaisia harvinaisia veriryhmiä tai veriryhmäyhdistelmiä, joita ei käytännössä löydy suomalaistaustaisessa väestössä.

Erityisesti Veripalvelu toivoo löytävänsä lisää afrikkalaistaustaisia luovuttajia, koska afrikkalaistaustaisten potilaiden määrä kasvaa.

– Heille on myös erikoistilanteissa löydyttävä sopivia verivalmisteita verenvuotojen ja anemian hoitoon. Esimerkiksi sirppisoluanemian vuoksi toistuvia punasolusiirtoja tarvitsevia potilaita on enemmän afrikkalaista syntyperää olevilla henkilöillä kuin muissa väestöryhmissä, Veripalvelu kertoo tiedotteessa.

Verenluovuttajan on täytettävä verenluovutuksen edellytykset ennen jokaista luovutuskertaa ja todistettava tiedot oikeaksi omalla nimikirjoituksella. Verenluovuttajan on pärjättävä itsenäisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Malaria-alueella syntyneille tai lapsena (alle 5-vuotiaana) asuneille tehdään ensin malariavasta-ainetesti. Mikäli testi osoittautuu negatiiviseksi, verenluovutus on mahdollista kolme vuotta malaria-aluevierailun jälkeen.

-------

TILAA Mediuutisten uutiskirje tästä.