Myös hetkittäinen korkea verenpaine lisää aivohalvauksen ja sydänkohtauksen riskiä merkittävästi, todetaan Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa. Silti asia sivuutetaan terveydenhuollossa usein harmittomana ja ohimenevänä ilmiönä.

Tutkijat havaitsivat, että 40 mm Hg:n ajoittainen piikki mittaustuloksissa riitti kertomaan lisääntyneestä riskistä. Niillä potilailla, joilla oli eniten variaatiota mittaustuloksissa, oli jopa kuusinkertainen aivohalvausriski. Kaikkia potilaita ei oltu hoidettu korkean verenpaineen takia. Osalla verenpaine oli normaali, osalla tasaisen korkea, osalla säännöllisesti sahaava. Kaikilla oli todettu ohimenevä aivoverenkiertohäiriö.

– Tulokset kertovat, että meidän täytyy lopettaa potilaiden vakuuttaminen ajoittaisen verenpainepiikin vaarattomuudesta. Riski on olemassa, jos yläpaine menee satunnaisesti yli 150 mm Hg:n, vaikka verenpaine olisi muuten hyvällä tasolla, sanoo tutkimusta johtanut kliinisen neurologian professori Peter Rothwell WebMedin kirjoituksessa.

Tampereen yliopiston sisätautiopin professori Ilkka Pörstin mukaan hetkittäinen korkea verenpaine laitetaan vastaanotolla usein helposti esimerkiksi potilaan jännityksen piikkiin, kun seuraava mittaustulos onkin odotetumpi. Hetkittäistä korkeaa verenpainetta on myös vaikea saada esiin yleisimmin käytetyillä nykymenetelmillä.

– Epäsuorasti mitattu yksittäinen tai toistetustikin mitattu verenpainelukema on jo aika vanha tapa ihmisen verenkiertoelimistön terveydentilan arvioimiseksi. Vaihtelu ei tule mittauksessa luotettavasti esille. En ole myöskään ihmeissäni, etteivät hetkittäiset verenpainepiikit tule aina esiin vuorokausirekisteröinnissä, koska siinäkin on 15 minuutin pituisia taukoja mittausten välissä.

Pörsti johtaa hemodynamiikkaan keskittyvää sisätautien tutkimusryhmää, joka on ottanut käyttöön kokonaisvaltaisemman konseptin verenpaineen ja verenkiertoelimistön tilanteen mittaamiseen. Siinä potilaan verenpainetta mitataan kääntöpöydällä pysty- ja makuuasennossa jatkuvasti, yleensä kahdessa puolen tunnin kestoisessa mittausjaksossa. Tällöin muun muassa verenpaineen vaihtelut tulevat paremmin esiin.

Osalla ihmisistä verenpaine vaihtelee hyvinkin paljon. Jollain perustaso voi olla normaali, mutta piikit nostavat verenpaineen korkeaksi. Pörstin mukaan ei ole mitenkään tavatonta, että yläpaine vaihtelee yli 20 mm Hg ja alapaine 15 mm Hg mittauksen aikana. Nämä vaihtelut eivät kovin hyvin jää kiinni yksittäisissä mittauksissa.

– Olen hoitanut noin viisikymmenvuotiaan naisen verenpainetta, jolle oli kohtauksittaisten verenpaineen nousujen vuoksi asetettu paniikkihäiriön diagnoosi. Yleensä hänen verenpaineensa oli lievästi kohonnut, ajoittain normaali, mutta välillä painetaso oli huomattavan korkea ja tähän liittyi oireita. Verenpaineen lääkehoito yhdistelmällä, joka sisälsi beetasalpaajan ja vasodilatoivan lääkeaineen, poisti hieman yllättäen myös kaikki paniikkihäiriön oireet.

Pörsti muistuttaa, että potilaita hoidettaessa pitää muistaa myös piilevän kohonneen verenpaineen mahdollisuus. Tällöin verenpaine laskee normaaliksi lääkärin vastaanotolla, mutta on muuten koholla.

– Tähän ilmiöön on alettu kiinnittää huomiota vasta äskettäin.