Kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavanomaisessa talvisessa kylmäaltistuksessa. Tämä kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten esiintymistä, suomalaistutkimuksesta selviää.

Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Työterveyslaitoksen yhteinen tutkimus osoitti, että sydämen kuormittuminen johtuu voimakkaasta systolisen eli niin sanotun yläpaineen kohoamisesta kylmässä. Tutkimus tarjoaa mahdollisesti lisätietoa mekanismeista, jotka voivat selittää suurempaa talviaikaista sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta.

Tutkimuksen mukaan henkilöillä, joilla verenpaine vaihteli kotimittauksissa paljon, verenpaineen nousu oli noin 30 mmHg. Sydämen työmäärä lisääntyi kylmässä 17 prosenttia. Heillä, joilla verenpaineen vaihtelu oli vähäisempää, verenpaineen nousua oli 23 mmHg ja sydämen työmäärä lisääntyi 9 prosenttia.

Tulos on tärkeä kaikkien niiden kannalta, joiden verenpainearvot vaihtelevat paljon.

– Huomattava kotona mitatun verenpaineen vaihtelu johtuu todennäköisesti yleisesti voimakkaammasta sympaattisen hermoston reaktiivisuudesta. Tällöin henkilö reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristön stressitekijöihin, tässä tapauksessa myös kylmäaltistukseen, kertoo dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopistosta tiedotteessa.

Vaikutus havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Verenpaine saavuttaa kuitenkin kylmässä korkeimman tason kohonnutta verenpainetta sairastavilla, joilla myös kotiverenpaineen vaihtelu on suurta.

Huomattava verenpaineen nousu kylmässä voi lisätä haitallisten sydän- ja verenkiertoelimistön tapahtumien riskiä talvella. Erityisesti kohonnutta verenpainetta sairastavilla voi riski haitallisille terveysvaikutuksille olla suurempi.

Verenpaineen kotimittaukset antavatkin arvokasta tietoa henkilön reaktioherkkyydestä erilaisille stressitekijöille kuten kylmälle. Säännöllisen verenpaineen mittaamisen avulla voidaan samalla tunnistaa henkilö, jolla on kohonnut verenpaine.

Tutkimustulokset on julkaistu American Journal of Hypertension -lehdessä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.