Nature Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että kroonisesti kohonnut veren insuliinipitoisuus johtaa rasvasolujen ennenaikaiseen vanhenemiseen ja tulehdusta edistävien välittäjäaineiden tuotantoon. Kansainväliseen tutkimukseen osallistui Suomesta Itä-Suomen yliopisto.

Tiedossa on, että veren kohonneella insuliinipitoisuudella ja rasvasolujen suurella koolla on yhteys metaboliseen oireyhtymään ja tulehdusta edistävien adipokiinien epänormaaliin eritykseen – jopa laihoilla henkilöillä. Tämän taustalla olevia mekanismeja ei kuitenkaan tunneta tarkasti.

Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että krooninen hyperinsulinemia, eli kohonnut veren insuliinipitoisuus, saa rasvasolujen jakautumiseen liittyvän solusyklin aktivoitumaan uudelleen. Solut eivät kuitenkaan jakaudu, vaan ohjelmoituvat ennenaikaiseen vanhenemiseen, johon liittyy tulehdusta edistävien adipokiinien tuotto.

Tämä havaittiin sekä insuliinille altistetuissa ihmisen rasvasoluviljelmissä että hyperinsulineemisten henkilöiden rasvasolunäytteissä. Nämä aineenvaihdunnaltaan epäterveet solut sekä niiden tumat ovat normaalia suurempia, koska niiden DNA on kahdentunut ilman solunjakautumista.

Solujen ennenaikainen vanheneminen poikkeaa solujen normaalista ikääntymisestä. Ennenaikaisen solujen vanhenemisen saa aikaan esimerkiksi solunjakautumista stimuloivien tekijöiden tai DNA-vaurioiden aiheuttama solustressi, ja siihen liittyy solusyklin lopullinen pysähtyminen jakautumista edeltävään vaiheeseen, Itä-Suomen yliopiston tiedote kertoo.

Ennenaikaisesti vanhentuneet solut ovat aineenvaihdunnallisesti hyvin aktiivisia ja erittävät suuria määriä tulehdusta edistäviä välittäjäaineita. Tämän mekanismin on jo osoitettu olevan useiden kroonisten sairauksien taustalla.

Tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 2 diabeteksen hoidossa perinteisesti käytetty lääke, metformiini, esti rasvasolujen solusyklin aktivoitumista ja vähensi ennenaikaisesti vanhentuneiden solujen muodostumista rasvakudosnäytteissä.

”Tulokset viittaavat siihen, että ennenaikaisesti vanhentuneiden solujen muodostumisen estäminen tai niiden poistaminen vähentää rasvakudoksen tulehdusta ja lievittää metabolista oireyhtymää", kertoo tutkimuksen toteutukseen osallistunut dosentti Mervi T. Hyvönen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta tiedotteessa.

Lue seuraavaksi: