Vastasyntyneiden nenän limakalvoilla on koronaviruksen tarttumisen mahdollistavia reseptoreita vähemmän kuin aikuisilla. Tämä saattaa osaltaan selittää, miksi koronatartunnat ovat heillä harvinaisia.

Suomalainen tutkimus on julkaistu Archives of Diseases in Childhood Fetal & Neonatal -julkaisusarjassa.

Tutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa, että koronavirus SARS-CoV-2:ta soluun kuljettavia reseptoreita on sekä keskosten että täysiaikaisten vastasyntyneiden nenän limakalvoilla selkeästi vähemmän kuin aikuisten.

– Tutkimuksemme valaisee osin sitä, miksi vastasyntyneet saavat koronainfektion harvoin ja säästyvät koronatartunnalta usein jopa silloin, kun synnyttävä äiti on siihen sairastunut. Infektion saatuaankin taudinkuva on vastasyntyneillä yleensä lievä. Muihin hengitystievirusinfektioihin he sairastuvat sen sijaan usein vakavammin kuin aikuiset, sanoo lastentautien erikoislääkäri Santtu Heinonen Hus Uudesta lastensairaalasta tiedotteessa.

Aiheuttaakseen tartunnan SARS-CoV-2-virus tarvitsee ihmissolun pinnalta sopivan kiinnittymiskohdan, joista tärkeimmiksi ovat osoittautuneet tietyt hengitysteiden limakalvolla olevat reseptorit. Tarttumalla solukalvolla olevaan reseptoriin, virus pääsee siirtymään solun sisään lisääntymään ja aiheuttamaan tartunnan.

Tutkijat eristivät vastasyntyneiden nenän limakalvoilta otetuista solunäytteistä SARS-CoV-2-viruksen käyttämiä reseptoreita koodaavaa lähetti-RNA:ta, jonka perusteella arvioitiin neljän eri reseptorin määrät nenän limakalvoilla. Vastasyntyneiden näytteitä verrattiin aikuisilta vastaavasti kerättyihin nenän limakalvonäytteisiin.

SARS-CoV-2-viruksia soluun päästäviä ja kuljettavia reseptoreita tunnetaan useita. Keskeisimmät niistä ovat ACE2 ja TMPRSS2. Lisäksi NRP1 ja NRP2 -reseptorit auttavat viruksen siirtymisessä solun sisään.

– Tutkimus osoitti, että näitä neljää reseptoria ilmeni sekä keskosten että täysiaikaisten vastasyntyneiden nenän limakalvoilla selvästi vähemmän kuin aikuisilla, Santtu Heinonen kertoo.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että isommilla lapsilla SARS-CoV-2 reseptorien määrä on pienempi kuin aikuisilla, ja nyt on suomalaistutkimuksessa ensimmäistä kertaa osoitettu saman asian pitävän paikkansa myös vastasyntyneillä.

Tutkimuksessa oli mukana 28 alle yhden vuorokauden ikäistä vastasyntynyttä, joista 17 oli syntynyt täysiaikaisena ja 11 ennenaikaisesti. Reseptorien määrissä ei todettu eroa kummassakaan vastasyntyneiden ryhmässä.

Tutkimus on toteutettu Husin Lastentautien tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä ja sitä ovat rahoittaneet Lastentautien tutkimussäätiö ja Finska Läkaresällskapet.