Pienten ryömivien lasten hengitysilmassa hiukkasten määrä on jopa kymmenen kertaa suurempi kuin samassa huoneessa olevien aikuisten hengitysilmassa. Tämä johtuu siitä, että osa hiukkasista jää lähelle lattiaa eikä nouse aikuisten hengitysilman korkeudelle.

Tulokset selviävät Environmental Science and Technology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jonka tekemiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat osallistuivat.

Tutkimuksessa rakennettiin lattialla lasten ryömimistä matkiva vauvarobotti, joka mittasi matoista peräisin olevia hengitysilman hiukkasia ja mikrobeja.

Kun vauvarobotti ryömii matolla, matosta nousevan pölyn mukana kulkeutuu ilmaan myös kemiallisia yhdisteitä ja mikrobeja. Osa näistä hiukkasista liikkuu ilmavirtojen mukana helpommin ja kauemmas kuin toiset, riippuen hiukkasten koosta ja aerodynaamisista ominaisuuksista. Tämän takia matolla liikkuvan lapsen ympärillä ja siten myös hengitysilmassa hiukkasten seos on erilainen kuin maton pinnalla tai aikuisten hengitysilmassa.

Tutkijat havaitsivat, että matosta irtoavan pölyn määrään pikkulapsen hengitysilmassa vaikuttivat pölyn koostumus, pölyn määrä matossa sekä maton laatu ja ikä.

Osana projektia tutkijat kehittivät uuden altistumista kuvaavan indeksin, joka ennustaa lattiasta nousevan pölyhiukkasen todennäköisyyttä kulkeutua hengitysvyöhykkeelle.

– On tärkeää tutkia, miten pikkulapset altistuvat lattiapölyn kemikaaleille ja mikrobeille, jotta voimme ymmärtää paremmin lasten hengitysteiden kautta tapahtuvan altistumisen haitallisista ja hyödyllisistä terveysvaikutuksista, kuten astman kehittymisen riskiä. Tulevaisuudessa voimme mahdollisesti kehittää elinympäristöä terveyttä tukevaan suuntaan, sanoo tiedotteessa johtava tutkija Martin Täubel THL:stä.

Tutkimushanketta johti professori Brandon Boor Purduen yliopistosta Yhdysvalloista. Hankkeen rahoittivat Suomen Akatemia, Juho Vainion Säätiö ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö.