Alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmat kokevat usein nukkuvansa huonosti ja kärsivät väsymyksestä.

Nyt suomalaistutkimuksessa on todettu, että pikkulapsikin valvoo, jos perhe valvoo.

THL:n, Husin Lastentautien tutkimuskeskuksen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa vanhempien kronotyypin yhteyttä lapsen uneen.

Kronotyyppi on osittain geneettisistä tekijöistä riippuva vuosikausirytmi.

Tutkimus osoitti, että iltavirkkujen äitien lapsilla on enemmän unirytmin kehityksen vaikeuksia kuin muilla.

Tutkimuksessa alle kaksivuotiailla lapsilla esiintyi samanlaista vuorokausirytmin iltapainotteisuutta kuin äidillä. Tämä näkyi vaikeutena asettua nukkumaan illalla ja myöhäisenä nukkumaanmenoaikana. Myös univaikeuksia raportoitiin enemmän.

Isän kronotyypillä ei tutkimuksen mukaan ollut vaikutusta lapsen unirytmin kehitykseen.

Aikuisten unitutkimuksista tiedetään, että iltavirkkuus ylipäätään on riski unettomuudelle, viivästyneelle unijaksolle ja myös päiväaikaiselle väsymykselle, sanoo LT, dosentti Juulia Paavonen tiedotteessan.

– Alle kaksivuotiaan vuorokausirytmin iltapainotteisuus ei vaikuttanut kokonaisunen määrään. Iltavirkun äidin vauvat nukkuvat pidempiä päiväunia, mikä sitten nipistää yöunen pituutta.

Ensimmäiset kaksi ikävuotta ovat tärkeitä lapsen unirytmin kehitykselle, jota perheen tottumukset säätelevät.

–Tutkimuksemme perusteella vauvaperheen iltapainotteinen elämäntapa lisäsi unirytmin pulmia ja viivästynyttä vuorokausirytmin kehittymistä. Tämä ilmenee öisenä heräilynä tai nukahtamisvaikeuksina illalla.

Perheen tottumuksia voi muuttaa, eikä Paavosen kokemuksen mukaan unikoulujakaan aina tarvita. Perheitä voi auttaa tekemään unenhuollollisia korjausliikkeitä muutenkin.

– Tämä tutkimus ei anna vastauksia suoraan lapsen vuorokausityypistä, mutta koko perheen päivärytmin muutoksilla tuetaan myös lapsen unirytmin kehitystä. Se kehittyy osana perheen unirytmiä. Pikkulapsella on kovin vähän omia unirytmin säätelykeinoja, Paavonen huomauttaa.

Tutkimuksen tärkein tulos onkin se, että vauvaperheen arki vaikuttaa siihen, millaiseen unirytmiin lapsi asettuu.