Husissa käytettävät tutkimuskäsineet ovat vastuullisuusvalvonnan piirissä, kiitos kilpailutukseen yhteistyössä kansalaisjärjestö Finnwatchin kanssa laadittujen sosiaalisen vastuun kriteerien.

Hus kilpailutti tänä vuonna tutkimuskäsineet omiin tarpeisiinsa sekä Husin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen puolesta. Hus halusi nostaa vastuullisuuden keskeiseksi kriteeriksi hankinnassa. Siksi yhteistyökumppaniksi kilpailutuksen valmisteluun otettiin yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch.

Yhdessä Finnwatchin kanssa laadituilla sosiaalisen vastuun kriteereillä varmistetaan ihmisoikeuksia kunnioittavat työolot.

– Käsineet tuotetaan yleensä riskimaissa, joissa ongelmiksi voivat nousta kohtuuttomat työajat, ulkomaisten työntekijöiden rekrytointimaksut tai riittämättömät työturvallisuustoimet. Yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia kunnioittavat, kertoo hankintapäällikkö Suvi Seppälä Hus Logistiikasta tiedotteessa.

Uuden sopimuskauden käsineiden tuli olla tuotettu kolmannen osapuolen sosiaalisen vastuun kriteerein auditoimissa tuotantolaitoksissa – tällä varmistettiin tuotantolaitosten sitoutuminen työntekijöiden oikeuksiin.

Finnwatchin kanssa tutkimuskäsineiden hankintasopimuksen liitteeksi laadittiin vielä Code of Conduct eli eettinen ohjeistus, joka on myös osoitus toimittajien suuntaan, että Hus on sitoutunut edistämään vastuullisuutta hankinnoissaan.

Ympäristövastuu huomioitiin tutkimuskäsineiden materiaalivalinnassa, kun PVC-muovia sisältävät, eniten ympäristöä kuormittavat vinyylikäsineet jätettiin pois hankinnasta.

Husin tuoreen ympäristöohjelman mukaan PVC:tä sisältävät tuotteet tullaan korvaamaan vuoteen 2020 mennessä PVC-vapailla tuotteilla, ja sen vuoksi vinyylikäsineitä ei enää otettu mukaan hankintaan.

PVC on haitallinen yhdiste, sillä palaessa siitä vapautuu myrkkyjä. Näin ollen PVC:stä valmistettuja vinyylikäsineitä ei voida hävittää energiajätteen mukana. Niiden oikeanlainen hävitys on ongelmallista sairaaloissa.

Vinyylikäsineiden sijaan käytetään nitriilikäsineitä, jotka ovat sekä PVC-vapaita että suojaavuudeltaan parempia sosiaali- ja terveydenhoidon työtehtäviin.

Tutkimuskäsineiden kilpailutus on mittava hankinta, jonka arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Husin sopimusalueella hankitaan vuosittain yli miljoona käsinerasiaa.

Tutkimuskäsineiden hankintaprosessi on vielä lopullisten sopimusten osalta kesken, mutta kilpailutuksella arvioidaan saavutettavan myös taloudellisia säästöjä noin viisi prosenttia eli yli 170 000 euroa vuodessa

Husin ja Finnwatchin yhteistyö puolestaan jatkuu edelleen. Loppuvuoden aikana on vielä edessä instrumenttien hankinta.