MRSA-bakteerin aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet Suomessa henkilöillä, jotka ovat kosketuksissa sikoihin, kertoo THL.

Tuotantoeläimiin liittyvän MRSA-CC398-kannan aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 niiden osuus oli yli 6 prosenttia kaikista MRSA-tartunnoista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä MRSA-CC398-tapausten osuus oli tätäkin suurempi, 11 prosenttia.

Haastattelututkimukseen ja mikrobiologiseen seurantaan liittyviä tuloksia julkaistiin vastikään Lääkärilehden katsausartikkelissa.

Alueellisiin eroihin vaikuttavat erot seulontastrategiassa ja eläintuotannon määrässä. Haastattelujen mukaan eläinperäisen MRSA-CC398-tartunnan saaneet olivat olleet myös kosketuksessa tuotantoeläimiin, yleisimmin sikoihin.

MRSA:n torjunta on tärkeää myös maataloudessa

Teurassioilla MRSA yleistyi yli kolminkertaisesti vuosien 2000 ja 2017 välillä, jolloin esiintyvyys nousi 22 prosentista 77 prosenttiin.

Tuotantoeläintiloilla MRSA:n leviämistä ei ole torjuttu yhtä painokkaasti kuin terveydenhuollossa. MRSA ei ole erityinen terveysuhka eläimille, eikä sen tiedetä heikentävän elintarvikkeiden turvallisuutta. Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat näin ollen ihmisten terveydenhuoltoon.

Mahdolliset muut eläimistä ihmisiin leviävät ja mikrobilääkkeille resistentit bakteerit, kuten CPE ja ESBL, voivat vaikuttaa ihmisten terveydenhuoltoon vielä MRSA:ta enemmän.

Sikojen kanssa työskentelevät pitää seuloa sairaalaan tullessa

Mikrobilääkkeille resistenttien bakteereiden tartuntoja maataloustyötä tekevillä voidaan ehkäistä asianmukaisella tautisuojauksella, henkilökohtaisella suojautumisella ja hyvillä hygieniakäytännöillä.

Motivaatiota ja ymmärrystä suojautumisen tärkeydestä voidaan vahvistaa esimerkiksi eläintyöhön liittyvässä koulutuksessa.

Sikojen parissa työskentelevien riski saada MRSA-tartunta on suurempi kuin väestössä keskimäärin. Tämän vuoksi heidät on syytä seuloa MRSA:n varalta sairaalahoitoon tullessa.

Lue seuraavaksi: