Tietomurron uhriksi joutunut Vastaamo on saanut Suomen Potilasvahinkoavulta alustavat korvausvaatimukset.

Yhteensä vahingonkorvausvaatimuksia tuli 67 kappaletta. Luku sisältää vain Suomen Potilasvahinkoavun kautta tehdyt vaatimukset.

Suomen Potilasvahinkoavun mukaan Vastaamo on tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsitellyt huolimattomasti arkaluonteisia henkilötietoja, minkä perusteella yrityksellä on vahingonkorvausvastuu niitä henkilöitä kohtaan, joiden tietoja on päässyt leviämään henkilörekisterin ulkopuolelle.

Lakiasiantoimisto arvioi perustelluiksi vaatimuksiksi 1 500 euroa niiden henkilöiden osalta, joiden tietoja ei ole julkaistu tor-verkossa ja jopa 10 000 euroa niiden osalta, joiden tietoja on todistettavasti julkaistu.

Lisäksi Suomen Potilasvahinkoapu hakee kaikille vaatimuksen tehneille 100 euron korvausta esimerkiksi luottokieltojen hakemisesta aiheutuneisiin kuluihin. Yhteensä vaatimuksia on noin 280 000 euron edestä.