Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tulvii rekisteröintikieltopyyntöjä Vastaamon tietomurrosta käynnistyneen kriisin vuoksi. Aiemmin ihmiset ovat tehneet rekisterikieltopyyntöjä PRH:lle vain noin 200–350 vuodessa, nyt yhdessä viikossa pyyntöjä on tullut yli 10 000.

Alkuviikkoon mennessä PRH oli rekisteröinyt noin 3 600 kieltoa kauppa-, yhdistys- ja säätiörekistereihin. Se kertoo tiedotteessaan, että pyyntöjen käsittelyssä on nyt 5–8 työpäivän viive. PRH on kuitenkin lisännyt väkeä rekisteröintikieltopyyntöjen käsittelyyn.

PRH:n mukaan kaikki asiakkaat eivät ole tienneet, mihin rekistereihin kielto vaikuttaa ja mihin ei.

Rekisteröintikielto tarkoittaa, ettei henkilöä saa merkitä PRH:n ylläpitämään rekisteriin, esimerkiksi kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin, yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi. Kielto ei ulotu muita julkisiin tai yksityisiin rekistereihin.

Rekisteröintikiellosta ilmoittaminen ei myöskään poista henkilöä aikaisemmin rekisteröidyistä vastuuhenkilön rooleista PRH:n ylläpitämissä rekistereissä.