Pitkään jatkuneet lapsen lyhyet yöunet altistavat varsinkin tyttölapset haitallisen lipidiprofiilin kehittymiselle myöhemmin. Epäsuotuisaan lipidiprofiiliin liittyvät korkeat LDL-kolesteroli- ja triglyseridiarvot sekä alhaisemmat HDL-kolesteroliarvot.

Tämä kävi ilmi filosofian maisterin Liisa Kuula-Paavolan väitöskirjassa, joka tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kuula-Paavolaa kiinnosti erityisesti unen pidemmän aikavälin terveysvaikutukset.

Tulokset osoittivat, että lyhyt unen kesto 8-vuotiaana on yhteydessä 12-vuotiaana mitattuun, haitalliseksi arvioituun lipidiprofiiliin. Yhteys oli voimakkaampi neljän vuoden seurantajakson yli kuin poikittaistutkimuksessa 12-vuotiaiden keskuudessa.

Kuula-Paavolan mukaan tämä voi tarkoittaa sitä, että lyhyen unen aiheuttama haitallinen vaikutus terveyteen syntyy pikkuhiljaa, useamman vuoden aikana.

Lyhyt unen kesto vaikutti veren lipidiarvoihin riippumatta yksilön painoindeksistä tai liikunnan määrästä. Liikunta ei suojannut riittämättömän unen negatiiviselta vaikutukselta.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että ihmiset eriytyvät jo lapsena aamu- ja iltavirkuiksi. Riittävä ja säännöllinen uni suojaa lapsia ja nuoria haitallisen lipidiprofiilin kehittymiseltä, mutta kronotyypiltään aamuvirkkujen lasten unirytmillä näyttäisi olevan kauaskantoisia suojaavia vaikutuksia.

Vaikka kaikkien lasten unirytmi muuttui myöhäisemmäksi nuoruudessa, iltatyyppien unirytmi muuttui merkittävästi myöhemmäksi 12 ikävuoden jälkeen.