Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan yhdessä kuntien kanssa niin sanotun vapaaehtoisen sote-valmistelun. Sen tarkoituksena on selvittää, miten sairaanhoitopiiri sulautuisi mahdollisesti perustettavaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Päätöksen taustalla on ajatus siitä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suunnittelu ja perustaminen olisi jo aloitettu, jos sote-lait hyväksytään tämän vuoden aikana.

Toistaiseksi hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole Varsinais-Suomessa käynnistetty.

Sotea on työstetty verkostomaisesti ilman keskitettyä organisaatiota.

– Haluamme osaltamme olla yhdessä rakentamassa kokonaisuutta varsinaissuomalaisten parhaaksi yhdessä kuntien kanssa. Edessä on paljon työtä. Sitä on mielestämme hyvä lähteä tekemään nyt keväällä ja tarttua muutokseen konkreettisesti, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl tiedotteessa.

Varsinais-Suomen sairaahoitopiiri katsoo, että mahdollisen sote-uudistuksen vaatimaa valmistelua on tärkeää pohtia ja konkretisoida sairaanhoitopiirissä sekä laajemmin koko Varsinais-Suomessa.

– Sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset koskettavat kaikkia varsinaissuomalaisia. Lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja uudistuksen lopputulos ratkeaa todennäköisesti myöhemmin tämän vuoden aikana. Lähikuukaudet ovat ratkaisevia siinä, miten palvelut tulevaisuudessa maakunnassamme hoidetaan, Bergendahl sanoo.

Varsinais-Suomen kuntien, kuntayhtymien ja sote-johdon yhteisenä tavoitteena on myös se, että alueelle saadaan yksi ja yhtenäinen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Muutoksen myötä kaikki asiakkaan asioita hoitavat tahot saisivat entistä tehokkaammin käyttöönsä tarvitsemansa tiedot.

– Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaisesti se, että asiakas saa entistä parempaa ja oikea-aikaisempaa palvelua sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluntuottajilta. Tieto kulkee, on saatavilla ja kaikkia meitä koskeva hoito ja huolenpito paranevat merkittävästi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mika Tervonen sanoo.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen hajanainen, 41 erilaisesta perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmästä muodostuva kokonaisuus ei tue parhaalla mahdollisella tavalla alueellisten palveluiden järjestämistä. Lisäksi tulee yhdistää toiminta ja käytänteet. Tämän myötä Varsinais-Suomeen saadaan yhtenäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmä.

Kokonaisuus sisältää myös selvityksen järjestelmien yhtenäistämisen hankinnasta.

Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole Varsinais-Suomessa käynnistetty. Soten sisältövalmisteluun ei toistaiseksi ole perustettu muutosorganisaatiota, vaan valmistelussa mukana olevat ovat työskennelleet hankkeessa verkostomaisesti ilman keskitettyä organisaatiota ja sote-valmistelussa on toistaiseksi keskitytty palvelujen sisältöjen kehittämiseen.

LUE LISÄÄ: