Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti tiistaina palauttaa sairaanhoitopiirin johtajan viran täytön uudelleen valmisteltavaksi.

Hallitus esitti yksimielisesti dosentti, erikoislääkäri, MBA Matti Bergendahlin valintaa sairaanhoitopiirin johtajan virkaan.

Asiakohdassa käydyssä keskustelussa valtuutetut toivoivat, että myös virkasuhteen palkka ja muut ehdot olisivat tulleet valtuuston päätettäviksi. Nyt hallitus esitti, että valtuusto olisi oikeuttanut hallituksen päättämään myöhemmin sairaanhoitopiirin johtajan virkasuhteen palkasta ja muista ehdoista. Palautus voitti asiasta käydyn äänestyksen luvuin 306-136.

Valtuuston kokouksessa päätettiin myös siitä, että sairaanhoitopiiri reagoi kuntien heikentyneeseen taloustilanteeseen pienentämällä kahdelle lähivuodelle suunniteltuja investointeja lähes 15 miljoonalla eurolla aiemmasta tasosta.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja -suunnitelmassa vuosille 2020–2022 on vuoden 2020 investoinneille varattu yhteensä 43 miljoonaa euroa, kun samalle vuodelle oli edelliseen taloussuunnitelmaan varattu 51 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 investointimenoja on vähennetty aiemmasta 65 miljoonasta 58,5 miljoonaan euroon.

Lisäksi valtuuston nyt hyväksymässä taloussuunnitelmassa on varattu investoinneille 72,3 miljoonaa vuodelle 2022 ja 28 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongan mukaan piirin ja kuntien talous ei kestä kaikkia kaavailtuja investointeja ja siksi asioita piti suunnitella uudestaan.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa rakentaa kaikkia uusia tiloja ja ostaa kaikkia kalliita laitteita, vaikka ne sinänsä olisivatkin tarpeellisia. Osa jätetään toteuttamatta kokonaan, joitakin hankintoja lykätään myöhemmäksi, uusi psykiatrinen sairaalahanke jaetaan osiin ja toteutetaan vaiheittain, Honga havainnollistaa.

Vuosien 2020–2022 investoinneista kohdistetaan rakentamiseen 120,6 miljoonaa sekä laitteisiin ja kalustoon 53,2 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Tyksin A–C-sairaalan korjausrakentamiseen varataan noin 17 miljoonaa ja Tyksin Loimaan sairaalaan peruskorjauksiin viisi miljoonaa euroa.

Psykiatrian uuden sairaalan suunnitteluun varataan kolme miljoonaa kahdelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunnitelmassa varataan varsinaiseen rakentamiseen 57 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.

Tyksin T3-sairaalan rakennuskustannukset eivät näy investointimenoissa, koska se toteutetaan leasingrahoituksella, mutta laitteisiin ja irtaimistoon varataan 14 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.