Ravitsemushoidon mahdollisuuksista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa on saatu lisää tietoa.

Laajassa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa toteutettu hoitokoe osoitti, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste hidastaa merkittävästi ajattelu- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjen toimissa.

Lisäksi valmisteen päivittäinen käyttö hidastaa myös aivojen surkastumista.

Aivojen etenevä rappeutuminen on Alzheimerin taudille tyypillistä, ja muistioireet on liitetty paljolti juuri hippokampuksen vaurioitumiseen.

Tutkimukseen osallistuvilla oli tutkimuksen alkaessa varhaiseen Alzheimerin tautiin liittyvää lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä.

Osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen käytti päivittäin kahden vuoden ajan kliinistä ravintovalmistejuomaa, joka sisältää lievää Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin suunnitellun Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän.

Yhdistelmään sisältyy omega-3-rasvahappoja, koliinia, uridiinimonfosfaattia, fosfolipidejä, antioksidantteja ja B-ryhmän vitamiineja.

Toinen ryhmä käytti vertailuvalmistetta.

Tutkimuksessa taudin etenemistä arvioitiin muistipotilaille tarkoitetuilla tehtäväsarjoilla.

Tutkijat havaitsivat, että CDR-SB-yhdistelmämittarilla mitattava ajattelu- ja toimintakyky arjen tilanteissa heikkeni kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä 45 prosenttia vähemmän kuin vertailuryhmällä.

Lisäksi kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä havaittiin vähemmän Alzheimerin tautiin liittyvää aivojen surkastumista. Hippokampuksen tilavuudessa eroa vertailuryhmään oli 26 prosenttia ja aivokammioiden tilavuudessa 16 prosenttia.

Tutkijat eivät kuitenkaan pystyneet osoittamaan valmisteen vaikutusta NTB-mittarilla arvioitavaan kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena. NTB-mittarilla mitattuna tiedolliset toiminnot heikkenivät vertailuryhmässä odotettua vähemmän. Ryhmien välille ei syntynyt tilastollisesti merkitsevää eroa.

Hoitokokeen tulokset julkaistiin The Lancet Neurology -lehdessä.

Monikeskustutkimusta johti professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja siihen osallistui 311 potilasta 11 keskuksessa Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa.

Soininen toteaa tiedotteessa, että lisätieto ravitsemushoidon mahdollisuuksista Alzheimerin varhaisvaiheessa on erityisen arvokasta, koska tauti voidaan nykyisin todeta entistä aikaisemmin, mutta varhaisvaiheeseen ei ole lääkehoitoa.

– Tutkitun kaltaisella ravitsemushoidolla voidaan tulosten perusteella tukea aivokudoksen säilymistä sekä suojata muistia ja arjen toimintakykyä, joiden heikentyminen taudissa huolettaa ehkä eniten, Soininen sanoo.

Hoitokoe oli jo kolmas, jossa kliinisen ravintovalmisteen suotuisa vaikutus muistitoiminnoille on osoitettu. Aiemmin valmistetta on tutkittu potilailla, joilla Alzheimerin tauti oli edennyt lievään dementiaan.