Kisa lääkäreistä luo monenlaisia ratkaisuja eri puolilla Suomea. Houkutellakseen lääkäreitä ja tasatakseen lääkäripalvelujen tarjontaa alueellaan Vantaan kaupunki perusti huhtikuun alussa terveysasemilleen 13 uutta ja uudenlaista lääkärivakanssia, kertoo Vantaan Sanomat.

Kyseessä on vakanssi, joka toimii ikään kuin pelivarana terveysasemien lääkäripaletin rakentamisessa. Vakanssien avulla kaupunki voi palkata aiempaa joustavammin koulutus- tai harjoitteluvaiheessa olevia ja valmistuneilla lääkäreitä.

Tähän asti ongelma on ollut se, että terveysasemille koulutusjaksoille tulleet lääkärit on jouduttu sijoittamaan terveysasemien vahvuuteen kuuluville lääkärivakansseille, joten niitä on jouduttu pitämään täyttämättöminä odottamassa koulutettavia.

Nyt tätä ei enää tarvitse tehdä.

– Jos kaupunkiin on tulossa pätevä lääkäri, hänelle pitää voida tarjota vakituinen virka, apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo Vantaan Sanomissa.

Vantaa siis täyttää ajalle 1.4.2021-31.12.2022 perustettavat lääkäripestit vain tarpeen vaatiessa.

Aronkydön mukaan uudesta käytännöstä ei tule kallista hintalappua, koska ylilääkärit voivat jättää tätä silmällä pitäen esimerkiksi palkattomien virkavapaiden tai äitiys- ja vanhempainvapaiden vakanssit täyttämättä.