Vantaalla on puolitoista vuotta tehty töitä sen eteen, että fysioterapeuttien työ saadaan sujuvammaksi. Tavoite on helpottaa ruuhkaa niin lääkäreiden kuin fysioterapeuttien vastaanotolla.

Useamman vuoden käytössä ollutta fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa on tehostettu. Kyse on kuitenkin isommasta muutoksesta, kertoo Vantaalla kuntoutuksen ylilääkärinä muutosta tekemässä ollut Päivi Fonsén. Hän on sittemmin vaihtanut työpaikkaa.

Tule-potilaiden hoito on mietitty kokonaan uusiksi. Yksi iso asia on se, että fysioterapeutit ovat mukana hoidon ensilinjassa tekemässä hoidon tarpeen arvioita.

Keskitettyyn yhteydenottopuhelinpalveluun vastaavat hoitajat ohjaavat yli 16-vuotiaan tule-potilaan ottamaan yhteyttä fysioterapeuttiin, joka arvioi hoidon tarpeen. Lääkärin vastaanotolle potilas ohjataan vain silloin, jos niin sanotulta Red Flags -listalta jokin hälytysmerkki täyttyy.

Potilaat voivat myös itse soittaa suoraan fysioterapeuttien numeroon.

Fysioterapeutti päättää, mikä on oikea paikka potilaalle: fysioterapeutin suoravastaanotto nopeasti eli samana tai seuraavana päivänä, fysioterapeutin vastaanotto myöhemmin tai liikunta-apteekki.

Liikunta-apteekki on neljällä Vantaan terveysasemalla toimiva terveysliikunnan neuvontapiste. Siellä liikunnanohjaaja antaa opastusta omaehtoiseen liikuntaan. Näin fysioterapeuttien vastaanotoilta karsitaan potilaat, joille riittää kevyempi opastus.

Myös omahoitoon on panostettu. Lääkärit, hoitajat ja fysioterapeutit jakavat potilaille erilaisia fysioterapeuttien laatimia omahoito-ohjeita tarpeen mukaan.

Päivi Fonsén kertoo, että muutosta on tehty järjestelmällisesti perinteisin Lean-menetelmin, eli hukkaa on etsitty toiminnan eri vaiheissa.

Ajanvarauksesta on saatu säästettyä kokonainen henkilötyövuosi, joka on siirretty hoidon tarpeen arvioon.

Tavoite on, että kukin tule-potilas ohjautuisi suoraan tarvitsemalleen asiantuntijalle. Fysioterapian suoravastaanotolla fysioterapeutti voi antaa myös sairauslomaa.

– Koko kokonaisuus on tehty uudella tavalla. Lähtökohtana on perusterveydenhuollon uudistus ylipäätään – että lääkäri ei ole aina oikea taho, Fonsén sanoo.

Uskon, että lääkärille päätyvien tule-potilaiden määrä vähenee.

Tule-potilaat ovat yksi isoimmista ryhmistä terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolla, joten tämän ryhmän hoidon järkeistäminen on iso asia.

– Uskon, että lääkärille päätyvien tule-potilaiden määrä vähenee, Fonsén sanoo.

Hän huomauttaa, että lääkäreillä on usein vain vähän annettavaa esimerkiksi selkäkipuiselle potilaalle.

Vantaan vs. kuntoutusyksikön palvelupäällikkö, fysioterapeutti Pinja Reikko sanoo, että suurin muutos fysioterapeuttien työhön on ollut hoidon tarpeen arvioiminen näin isossa mittakaavassa.

Hän uskoo, että sen ansiosta hoito on vaikuttavampaa. Fysioterapeutilla on esimerkiksi paras asiantuntemus siitä, tarvitseeko tule-potilas fysioterapeutin vastaanottoajan heti vai myöhemmin.

– Fysioterapeutit ovat kokeneet, että asiakkaat ohjautuvat paremmin oikeille ammattilaisille: fysioterapeuteille ne, jotka kuuluvat heille, ja liikunnanohjaajille ne, jotka kuuluvat sinne, Reikko sanoo.

Tämän vahvistaa Myyrmäen sosiaali- ja terveysaseman fysioterapian tiimivastaava Mervi Salminen, joka on yksi Vantaalla hoidon tarpeen arviota tekevistä fysioterapeuteista.

– Nyt suoravastaanotoille ohjautuu kriteerit täyttäviä potilaita, ja näiden potilaiden tilanteeseen päästään puuttumaan nopeammin, Salminen sanoo.

Salminen ja niin ikään hoidon tarpeen arvioita tekevä fysioterapeutti, Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman fysioterapian tiimivastaava Sanna Vinkki kertovat, että toistaiseksi kuitenkin suurin osa fysioterapian potilaista tulee yhä lääkärin vastaanoton kautta lähetteellä.

Yksi haaste on ollut koronan tuoma kuormitus puhelinpalvelun hoitajille sekä hoitajien vaihtuvuus.

– Toiminnan jalkauttaminen vaatii edelleen työtä. Asiaa on pidettävä vireillä koko ajan, Mervi Salminen sanoo.

Toisaalta korona on tuonut mukanaan positiivisiakin asioita.

– Nyt on esimerkiksi tehty alkuhaastattelu puhelimessa, eikä kaikille ole edes tarvittu käyntiaikaa, Salminen kertoo.

Sanna Vinkin mukaan fysioterapeuttien puhelinaika oli aiemmin käytössä enimmäkseen kontrollikäynneissä. Nyt on huomattu, että hoidon aloittaminenkin voi onnistua puhelimitse.

Vinkin mielestä yhteistyö lääkäreiden ja fysioterapeuttien välillä on parantunut. Digikonsultaatiopyyntöihin sai kesällä vastauksen nopeasti, mutta viime aikoina on ollut ruuhkaisempaa.

Salminen sanoo, että ammattiryhmien välinen konsultointi on lisääntynyt muutenkin.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 27.11..2020.