Apotti-potilastietojärjestelmään totuttelevat lääkärit ovat antaneet ohjelmasta kriittistä palautetta muun muassa ohjelman käytettävyydestä, mutta myöskään hoitajien rakkaus Apottia kohtaan ei tunnu olevan suurta. Hoitajien ammattijärjestön Tehy-lehti kirjoittaa hoitajilta saadusta palautteesta. Osin artikkelissa ovat äänessä Husin luottamusmiehet omilla nimillään, osin palaute on haluttu antaa nimettömänä.

”Meille vannottiin, että lääkeautomaatio toimii kuin junan vessa. Ei toimi. Kirjaukset häviävät, kun potilas kirjataan ulos osastolta ja siirtyy toiselle osastolle,” valittaa muuan hoitaja.

Lisäksi Apottia moititaan siitä, että sen perusteena on niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen. Eli sen sijaan, että hoidosta kirjoitettaisiin omin sanoin, nyt pannaan rasteja ruutuihin. Sen koetaan pakottavan opettelemaan asioita ulkoa.

Apotti-koulutuksen todetaan olleen riittämätöntä. Hyksin Meilahden alueen ammattiosaston puheenjohtaja, sairaanhoitaja Tuukka Harring kertoo, että käyttöönottokoulutukseen oli alkujaan varattu kaksi päivää, mutta työnantajan toiveesta se leikattiin puoleentoista päivään.

– Miten paljon henkilöstöä voidaan kuormittaa perustehtävän lisäksi? Moni asia ei ole toiminut luvatulla tavalla. Apotista huolimatta potilaat hoidetaan, koska hoitajat ovat valppaita, Harring sanoo.