Vanhuspalvelut saavat hyvää palautetta Porvoossa

Nina-Maria Tigerstedt työskentelee Porvoon kaupungilla johtavana geriatrina ja samalla Doctagonin kuntapalveluiden johtavana lääkärinä.

Miten arkityösi jakaantuu näiden kahden pestin välissä?

– Pääosin työskentelen geriatrina Porvoon Näsin sairaalassa, enimmäkseen kliinisessä ja osin myös hallinnollisessa työssä. Vastaan Porvoon vammais- ja vanhuspalveluiden lääkäripalveluista, jotka Porvoo hankkii Doctagonilta.

Työnkuvaan kuuluu myös yhteydenpitoa Doctagonin tiimiin. Sielläkin päässä on paljon kokouksia ja muita tehtäviä, joten joskus kahdessa pestissä työskentelyssä on omat haasteensa. Pidän kuitenkin siitä, että on paljon kaikenlaista tehtävää.

Mikä työssäsi ilahduttaa?

– Porvoon lääkäritiimi on loistava. Myös hoitohenkilökunta on tosi osaavaa, ja yhteistyö heidänkin kanssaan erinomaista.

Porvoon kaupunki ja Doctagon ovat viiden viime vuoden aikana vieneet vanhuspalveluita paljon eteenpäin. Aina yksityisen ja julkisen yhteistyö ei toimi näin hyvin. Esimerkiksi Näsin sairaalassa sisäänottojen määrä on noussut kolmanneksella, koska hoitojaksot ovat lyhentyneet. Nyt hoitopaikkoja on aina niin hyvin saatavilla, että voimme hoitaa myös lähikuntien potilaita.

Mikä harmittaa?

– Kyllähän tietojärjestelmät ovat ikuinen murhe – se, miten ne saataisiin palvelemaan paremmin, varsinkin kun potilas siirtyy organisaatiorajojen yli. Vaarana on, että esimerkiksi lääkitystiedot hukkuvat matkan varrella.

Joskus harmittaa se, että välillä puhutaan joka puolella, miten huonosti asiat ovat vanhuspalveluissa. Oikeasti tilanne ei kuitenkaan ole aina niin huono. Porvoossakin henkilökunta tekee valtavasti töitä ja hoidon laatu on korkealla. Viime aikoina omaiset ja poliitikot ovat kirjoittaneet paikallislehdissä paljon, miten hyvää hoitoa Porvoossa on saatu ja miten toimintaa on saatu kehitettyä.