Noin 260 Eksoten työntekijää on nostanut Eksotea vastaan kaksi kannetta.

Kanteissa on kyse siitä, että työntekijät vaativat korvauksia vuonna 2016 tapahtuneen työaikamuodon muutoksen takia, joka tehtiin Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) muuttumisen takia.

Kanteet nostaneiden työntekijöiden työaikamuoto muuttui KVTES:n muutoksen takia niin sanotusta muodollisesta jaksotyöstä yleistyöajaksi, koska muodollinen työaika poistui KVTES:stä.

Yleistyöaika on pääasiallinen työaikamuoto päivätyössä, jota kanteen nosteet työntekijät tekevät.

Työaikamuutoksen takia työntekijöiden ruokailu muuttui siten, että ruokatauko on työntekijän omaa aikaa, eikä sitä lasketa työajaksi.

– Viime kädessä KVTES ja työaikalaki yksiselitteisesti lähtevät siitä, että ruokatauko on omaa aikaa. Muut ratkaisut ovat poikkeuksia, toteaa henkilöstöjohtaja Santtu Niemi tiedotteessa.

Yleistyöajassa on KVTES:n mukaan työntekijälle annettava lepotauko (ruokatauko), jota ei lueta työaikaan, eli on työntekijän omaa aikaa, Niemi muistuttaa.

– Tästä on mahdollista poiketa vain TES:n mainitsemissa erityisissä tilanteissa. Joitain perusteltuja poikkeuksia on myös tehtykin, muun muassa nyt koronaepidemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen takia.

Niemi sanoo, että myös työlainsäädännön mukaan työntekijälle on yksiselitteisesti annettava työpäivän aikana lepotauko, joka on työntekijän omaa aikaa.

Suurin osa työntekijöistä sopi työaikamuodon muuttamisesta yhdessä työnantajan kanssa, mutta osa työntekijöistä jouduttiin siirtämään toiseen työaikamuotoon työnantajan päätöksellä.

Kanteista toisen ovat nostaneet henkilöt, joiden työaikamuutos tapahtui sopimalla ja toisen ne, joiden osalta muutos tapahtui työnantajan päätöksellä.

Vastaavia kanteita on ilmeisesti vireillä muuallakin

Eksoten näkemyksen mukaan työaikamuodon muutoksesta ei ole aiheutunut kanteissa väitettyä vahinkoa, minkä lisäksi suurin osa muutoksista on tapahtunut työnantajan ja työntekijän yhteisellä sopimuksella.

Vuonna 2016 tapahtuneesta valtakunnallisen työehtosopimuksen muuttumisesta johtuneita vastaavia riitatapauksia on Eksoten tietojen mukaan vireillä useita kuntatyönantajia kohtaa.

Eksote laatii asiassa parhaillaan vastausta asianajotoimiston kanssa.