Lääketieteen lisensiaatti Jussi Hietamon väitöstutkimuksen mukaan koripalloon ja salibbandyn vammojen ehkäisyn pitäisi olla osa jokapäiväistä harjoittelua.

”Tutkimuksessa havaittiin, että kaikista äkillisistä vammoista yli puolet oli joko nilkka- tai polvivammoja, pääosin nivelsidevammoja. Naispelaajien riski saada nivelsidevamma oli liki kaksinkertainen miespelaajiin verrattuna. Naispelaajilla aiempi polvivamma lisäsi riskiä saada uusi äkillinen polvivamma yli kaksinkertaiseksi ja miespelaajilla liki kuusinkertaiseksi”, Hietamo kertoo Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Väitöskirjan ensimmäinen tavoite oli tutkia urheiluvammojen esiintyvyyttä nuorilla salibandypelaajilla. Toisena tavoitteena oli tutkia, onko alaraajojen lihasvoima yhteydessä äkillisiin polvi- , eturistiside- tai nilkkavammoihin ja toisaalta, onko nuorten koripallo- ja salibandypelaajien aiempi polvivamma ja polven itsearvioitu toimintakyky yhteydessä äkillisiin polvivammoihin.

Tutkimuksessa heikko lonkan maksimaalinen loitonnusvoima lisäsi miespelaajilla riskiä saada äkillinen polvivamma, mutta naispelaajilla tutkitut alaraajavoimat eivät olleet yhteydessä kohonneeseen polvivammariskiin.

Yllättäen suuri jalkaprässivoima sen sijaan lisäsi riskiä äkillisiin nilkkavammoihin sekä mies- että naispelaajilla. Lisäksi miespelaajilla suuri etureisilihasvoima ja naispelaajilla suuri puoliero alaraajojen välillä lonkan loitonnusvoimissa lisäsivät äkillisen nilkkavamman riskiä.

"Väitöskirjan löydösten perusteella nuorilla koripallo- ja salibandypelaajilla nilkan ja polven nivelsidevammojen ehkäisyn tulisi sisältyä päivittäiseen harjoitteluun”, Hietamo toteaa.

Polvivammojen korkean uusiutumistaipumuksen vuoksi aiemman polvivamman huolellinen hoito ja kuntoutus on ensiarvoisen tärkeää nuorilla urheilijoilla. Lisäksi lonkan loitonnosvoimaharjoitteita voidaan suositella nuorille urheilijoille.

Suuren alaraajojen ojennusvoiman aiheuttama kohonnut nilkkavammariski saattaa johtua siitä, että vahvat urheilijat mahdollisesti myös juoksevat ja vaihtavat suuntaa nopeammin kuin heikommat joukkuetoverinsa, jolloin alaraajoihin kohdistuu suurempia mekaanisia voimia.

Väitöskirjan tutkimusryhmän muodostivat 396 nuorta koripallo- ja salibandypelaajaa. Pelaajille sattuneet urheiluvammat rekisteröitiin kolmen pelikauden ajan. Ennen seurannan aloittamista pelaajilta kysyttiin heille aiemmin sattuneista vammoista ja niiden vaikutuksesta pelaamiseen. Tämän jälkeen pelaajilta mitattiin maksimaalinen jalkaprässivoima, etu- ja takareisivoima sekä lonkan loitonnusvoima.

Hietamon liikuntalääketieteen ja ortopedian alaan kuuluva väitöskirja Epidemiology and Risk Factors of Acute Knee and Ankle Injury in Youth Team-sports Athletes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 29.10.2021.