Uusia valvonta-asioita tuli Valvirassa vireille viime vuonna 1 055. Niiden määrä vähentyi edellisvuodesta runsaalla sadalla tapauksella.

Valvira on lisäksi tehostanut toimintaansa: entistä tarkemmin valikoidaan asiat, joihin on syytä käyttää viranomaisen aikaa.

Suuri osa valvonta-asioista siirretään terveydenhuollon toimintayksiköiden käsiteltäväksi.

– Tehokkain tapa selvittää ilmi tulleita epäkohtia on käsitellä ne huolellisesti ja viiveettä toimintayksiköissä, Valviran johtaja Tarja Holi sanoo tiedotteessa.

Tämä on hyvin linjassa sen kanssa, mitä Valviran aikaisempi ylijohtaja Marja-Liisa Partanen sanoi Mediuutisten haastattelussa syksyllä 2015.

Valvira julkaisi silloin ajan hengen mukaisesti 23-sivuisen listauksen normeista, joita sen tontilta voisi väljentää, arvioida uudelleen tai poistaa.

Yksi ehdotuksista oli lisätä palveluntuottajien ja -järjestäjien omavalvontaa – ja samalla viranomaisten jälkikäteisvalvontaa eli työtaakkaa. eh