Sote-alan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira julkaisi eilen tilastoja sen kautta hoituneista valvontatehtävistä vuonna 2017.

Uusi valvonta-asioita tuli vireille 1055. Niiden määrä vähentyi edellisvuodesta runsaalla sadalla tapauksella.

Valvira on lisäksi tehostanut toimintaansa: entistä tarkemmin valikoidaan asiat, joihin on syytä käyttää viranomaisen aikaa.

Valvira näyttää myös heittävän palloa eteenpäin, tai takaisinpäin, kentälle.

Suuri osa valvonta-asioista siirretään terveydenhuollon toimintayksiköiden käsiteltäväksi.

– Tehokkain tapa selvittää ilmi tulleita epäkohtia on käsitellä ne huolellisesti ja viivettä toimintayksiköissä, Valviran johtaja Tarja Holi sanoo tiedotteessa.

Tämä on hyvin linjassa sen kanssa, mitä Valviran aikaisempi ylijohtaja Marja-Liisa Partanen sanoi Mediuutisten haastattelussa syksyllä 2015.

Valvira julkaisi silloin ajan hengen mukaisesti 23-sivuisen listauksen normeista, joita sen tontilta voisi väljentää, arvioida uudelleen tai poistaa.

Yksi ehdotuksista oli lisätä palveluntuottajien ja -järjestäjien omavalvontaa – ja samalla viranomaisten jälkikäteisvalvontaa eli työtaakkaa.

Viranomainen halusi, että sote-palvelujen epäkohtiin puututaan ensisijaisesti siellä, missä ne tapahtuvat.

Näyttää siltä, että tähän suuntaan on onnistuttu menemään ihan käytännön elämässä.

Vapautuneen energian Valvira on kertomansa mukaan suunnannut kentän esimiesten ja johtajien tukemiseen ja ohjaamiseen omavalvonnan toteuttamisessa.