Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koskeva potilasturvalaki pani liikkeelle ammatinharjoittamisoikeuksien poistopyyntöjen vyöryn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi pyytää Valviralta, että hänen ammatinharjoittamisoikeutensa poistetaan. Siinä missä alaa vaihtaneet eivät aiemmin kokeneet tarpeelliseksi muuttaa statustaan ammattirekisterissä, potilasturvalaki, jota alettiin valmistella keväällä ja joka tuli voimaan syyskuussa, muutti tilanteen.

Lakiuudistus mahdollistaa ammattirekisterissä olevien hoitajien määräämisen töihin työtaistelutoimien aikana.

Vuonna 2021 yhteensä 46 henkilöä pyysi Valviraa poistamaan heidän oikeutensa käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Tänä vuonna Valvira on marraskuun 21. päivään mennessä poistanut ammattirekisteristä 815 nimeä. Näiden lisäksi 570 hakemusta odottaa käsittelyä.

Ammattirekisteristä poisto ei tarkoita vain nimen poistamista rekisteristä, vaan koko oikeutta toimia ammatissa ja käyttää ammattinimikettä. Valviran mukaan tässä on ollut jonkin verran sekaannuksia tänä vuonna.

Mielenterveys koetuksella

Tessa on aivan tuota pikaa valmistumassa uuteen ammattiin logistiikkalinjalta, eikä halua tulla komennetuksi takaisin hoitotöihin.

”Syy siihen, minkä takia lähdin opiskelemaan uutta alaa, on se, että hoitoala lähes tuhosi mielenterveyteni. En aio sinne palata.”

Tessa työskenteli hieman yli viisi vuotta lähihoitajana, mutta työ oli raskasta, eikä siitä ehtinyt palautua.

"Fyysisyys ei niinkään ollut ongelma, mutta esimiehen ja johdon puolelta tuleva kohtelu oli huonoa. Allekirjoitan kyllä kaiken, mitä nousi esiin työtaistelutoimien aikaan”, hän sanoo viitaten muun muassa heikkoon palkkaan, ylitöihin ja alimitoitukseen.

Hän sanoo, että työoloissa pitäisi tapahtua suuria kohennuksia, jotta ala olisi hänen mielestään enää houkutteleva. Ainakin henkilömitoituksen pitäisi tuplaantua, eikä se ole tällä hetkellä näköpiirissä.

"Kun päätin, että tämä on viimeinen vuoteni lähihoitajana, minulla ei ollut mitään suunnitelmia. Hyppäsin tyhjän päälle.”

Kun hän oli löytänyt sopivan alan ja saanut opiskelupaikan, hän irtisanoutui.

"Ainoa ehto oli, että uudella työllä ei saanut olla mitään tekemistä sosiaali- ja terveysalan kanssa.”

Ei etenemismahdollisuuksia

Myös Miikka päätti pyytää ammattirekisteristä poistoa, jotta häntä ei voitaisi määrätä hoitajan töihin vain sen takia, että hänellä on siihen koulutus ja pätevyys.

"En halunnut, että työhön kutsuminen sotkisi opiskeluja ja uutta ammattia, hän perustelee.”

Miikka vaihtoi leikkaussalin lääkintävahtimestarin arkensa kansainvälisen liiketalouden opintoihin reilu vuosi sitten. Ajatus alan vaihdosta oli kytenyt monta vuotta, sillä arki oli alkanut turruttaa. Kuuden vuoden työskentelyn jälkeen tehtävät tylsistyttivät, eikä uralla voinut edetä.

"Se, etten voinut kehittää itseäni, oli henkisesti raskasta. Ja rahan puolesta ala on toki aika tympeä.”

Vaikka hän on katsellut hoitajien työtaistelutoimia tänä vuonna ulkopuolelta, hän toteaa samaistuvansa moniin esille nostettuihin epäkohtiin. Muutosten tarpeesta oli kollegoiden kanssa keskusteltu useaan kertaan. Miikka onkin tyytyväinen siihen, että ammattiliitot nousivat vaatimaan muutoksia äänekkäästi.

"Tykkäsin olla hoitoalalla töissä, enkä pidä mahdottomana, että palaisin töihin jollakin eri ammattinimikkeellä.”

Lue myös: