Valvira uudisti ulkomailla hammaslääkärikoulutuksen suorittaneiden hammaslääkäreiden laillistusmenettelyä.

Uudistetun laillistusmenettelyn mukaan EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautuneen hammaslääkärin täytyy pätevyyskuulustelujen suorittamisen jälkeen työskennellä Valviran myöntämällä toimiluvalla vähintään yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen hän voi hakea Valviralta itsenäisen hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeutta. Toimilupa on mahdollista saada kerrallaan enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Toisessa EU/ETA-valtiossa kouluttautuneella kaksi vaihtoehtoa.

Jos toisessa EU/ETA-valtiossa kouluttautuneen opiskelumaassa vaaditaan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi tutkinnon jälkeinen harjoittelu, mutta laillistusta hakeva ei ole sitä suorittanut, hän voi palata opiskelumaahansa ja tehdä harjoittelun siellä. Harjoittelun lisäksi hänen täytyy hankkia ammattipätevyysdirektiivin mukainen liiteasiakirja. Sen jälkeen Valvira soveltaa laillistushakemuksen käsittelyyn automaattista ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää.

EU/ETA-valtiossa kouluttautunut voi hakea laillistusta myös ilman harjoittelua. Silloin Valvira tekee ulkomailla hankitun pätevyyden vertailun Suomessa vaadittavaan pätevyyteen EU-oikeuden yleisten periaatteiden nojalla. Valvira käyttää vertailussa apuna suomalaisen yliopiston antamaa lausuntoa, joka on laillistusta hakevalle maksullinen. Jos hakijan ammattipätevyys ei yliopiston antaman lausunnon perusteella vastaa Suomessa vaadittavaa ammattipätevyyttä, Valvira tekee kielteisen päätöksen. Tällöin hakijan tulee täydentää koulutustaan ja hakea sen jälkeen laillistusta uudestaan.

Lue myös: