Valvira otti vuonna 2020 selvitettäväkseen 1 033 terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Valtaosa niistä oli kanteluja tai Valviralle saapuneisiin ilmoituksiin perustuvia. Lisäksi aluehallintovirastoihin siirrettiin yli 500 Valviraan saapunutta terveydenhuollon valvonta-asiaa lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti.

Vuonna 2019 Valvira otti selvitettäväksi 1041 terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa.

Merkittävä osa valvonta-asioista on työnantajien ilmoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden epäillään vaarantavan potilasturvallisuutta, mutta joiden aiheuttamaan riskiin ei pystytä riittävästi vaikuttamaan työnantajan omilla toimenpiteillä.

– Jos on riski, että ammattihenkilö vaarantaa potilasturvallisuuden, täytyy tämä ensin pyrkiä hoitamaan omavalvonnan keinoin. Valvira antaa työnantajille ohjausta ammattihenkilöitä koskevissa tilanteissa, sanoo ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen tiedotteessa.

Työnantajien lisäksi ammattihenkilöitä koskevia ilmoituksia tulee esimerkiksi muilta ammattihenkilöiltä, apteekeilta ja viranomaisilta. Ilmoitukset voivat myös koskea laajemmin terveydenhuollon toimintayksikön toimintaa ja sen omavalvonnan puutteita.

Viime vuoden terveydenhuollon valvonta-asioiden lukumäärään sisältyy 368 Valviran käsittelyyn jäänyttä terveydenhuoltoa koskevaa kantelua. Määrä laski edellisvuodesta, jolloin vastaava määrä oli 421. Näiden lisäksi Valviraan saapuneista terveydenhuollon kanteluista 472 lähetettiin työnjaon mukaisesti käsiteltäviksi aluehallintovirastoihin.

Kantelut koskevat yleensä yksittäisen potilaan hoitoa ja siinä epäiltyä epäasianmukaisuutta. Kanteluja lähettävät potilaat itse tai heidän läheisensä. Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirhettä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Muut potilaan hoitoa koskevat kantelut kuuluvat aluehallintovirastoon.

– Siirrämme myös yhä enenevässä määrin terveydenhuollon kanteluja käsiteltäviksi muistutuksina niihin terveydenhuollon toimipisteisiin, joita kantelut koskevat. Tällaisia kanteluja oli viime vuonna 101. Samalla ohjaamme terveydenhuolloin toimijoita asianmukaiseen muistutusten käsittelyyn ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. Saamme potilaalle muistutukseen annetun vastauksen tiedoksemme ja puutumme asiaan, jos vastaaminen on epäasianmukaista, kertoo ryhmäpäällikkö Kaisa Riala tiedotteessa.

Lue myös: