Valvira on viime vuosina palauttanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden menettämiä ammatinharjoittamisoikeuksia yhä enemmän. Vuonna 2020 oikeudet voitiin palauttaa kokonaan tai osittain 23 ammattihenkilölle. Vuonna 2019 vastaava luku oli 24.

Vaikka merkittävä määrä ammattihenkilöitä sai oikeutensa takaisin, yli 40 prosenttia hakemuksista hylättiin. Valvira käsitteli viime vuonna 56 ammatinharjoittamisoikeuden palauttamista tai rajoituksen poistamista koskevaa hakemusta.

– Oikeuksien palauttaminen perustuu perinpohjaiseen harkintaan. Oikeutensa takaisin hakevan henkilön tulee osoittaa, että syytä oikeuksien poistamiselle tai rajoitukselle ei enää ole. Hän voi joutua hakemaan palauttamista useaan kertaan ennen kuin myönteinen päätös on mahdollinen”, kertoo ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valvirasta tiedotteessa.

Liukkosen mukaan ammatinharjoittamisoikeutta voidaan rajoittaa tai ne voidaan kokonaan poistaa, kun se on asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi perusteltua.

– Taustalla ovat useimmiten henkilön terveydentilaan tai päihteiden käyttöön liittyvät syyt, puutteet ammatillisessa osaamisessa tai muusta syystä johtuva epäasiallinen toiminta.

– Myönteistä on, että muutaman viime vuoden aikana olemme voineet palauttaa aiempaa enemmän poistettuja tai rajoitettuja ammatinharjoittamisoikeuksia. Kannustavalla valvonnalla ja asianmukaisella hoidolla monet ammattihenkilöt ovat saaneet terveydentilansa hyväksi ja ammatillisen toimintakykynsä takaisin.

Ammatinharjoittamisoikeuden menetti kokonaan viime vuonna yhteensä 100 ammattihenkilöä. Vuonna 2019 heitä oli 104.

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunta käsittelee myös asiat, jotka koskeva ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta.

Lue myös: