Valvira ei ole laiminlyönyt naisten sterilisaatiossa käytetyn Essure-mikroimplantin käyttöohjeiden antamista tai implanttia asentavien lääkärien ohjeistusta.

Tämä käy ilmi valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin huhtikuun lopussa antamasta päätöksestä.

Apulaisoikeuskansleri tutki Valviran menettelyä viime lokakuussa tehdyn kantelun vuoksi.

Kantelijan mukaan Essurea asentavat lääkärit eivät ole olleet tietoisia Essuren kaikista käyttöohjeista tai sivuvaikutuksista, eivätkä lääkärit ole informoineet riittävästi potilaita Essuren ominaisuuksista.

Valvira totesi vastineessaan toimineensa asiassa niin kansallisen kuin EU-lainsäädännön asettamien velvoitteiden mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, ettei käytössä olevista asiakirjoista ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella olisi aihetta epäillä Valviran menetelleen lainvastaisesti tai laiminlyöneen velvollisuuksiaan.

Lääkeyhtiö Bayer lopetti Essuren myynnin ja jakelun viime vuoden kesäkuussa oman ilmoituksensa mukaan liiketoiminnallisista syistä.

Sitä ennen Essurestä oli tehty kymmeniä valmistajan haittailmoituksia Valviraan.