Valvira avasi tänään sähköisen asiointipalvelun yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

Sähköisessä asioinnissa voi muun muassa hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tehdä luvan muutosta koskevia hakemuksia, lupaan liittyviä ilmoituksia ja seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta. Asioinnissa voi myös tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta.

Ilmoitukset ja hekemukset ohjautuvat suoraan oikean lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

– Tämä on merkittävä askel kohti valtakunnallista, yhden luukun periaatteella toimivaa palvelua, johtaja Esa Koukkari Valvirasta toteaa tiedotteessa.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi on osa Valviran laajaa digitalisaatiohanketta (SAMPO). SAMPO siirtää asteittain Valviran palvelut sähköisiksi. Seuraavana vuorossa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemukset ja sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluprosessi.

Valviran uusi, entistä asiakaslähtöisempi toimintatapa ennakoi sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä muutoksia, kuten vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavan uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista.