Valtioneuvosto on antanut tänään 22. joulukuuta rokotusasetuksen, joka tarvitaan koronavirusrokotusten käynnistämiseksi Suomessa.

Rokotuksissa käytetään Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2-rokotteita, kunhan niitä saadaan maahan.

Koronavirusrokotukset käynnistetään heti, kun se on teknisesti mahdollista. Käytännössä ensimmäistä rokote-erää, 10 000 kappaletta, odotetaan saapuvaksi tapaninpäivänä 26. joulukuuta.

Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

STM:n mukaan kansalaisten rokotusjärjestys on seuraava:

1. covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat,

2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt,

3. henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia,

4. muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Lasten rokottaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun lapsia koskevia tutkimustuloksia valmistuu.

Rokottamisesta huolehtivat julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköt. Myös työterveyshuolto voi rokottaa työntekijöitä. Nämäkin rokotteet ostaa ja maksaa valtio.

Kaikki annetut rokotukset on merkittävä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Tiedot tulee välitettävä ajantasaisesti THL:n ylläpitämään valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Tämä koskee myös työterveyshuoltoa.