Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Suomen valtion osallistumista kotimaisen rokotekehityksen ja -tuotannon rahoittamiseen innovaatio- ja elinkeinopoliittisin sekä taloudellisen huoltovarmuuden perusteella.

Työ- ja elinkeinoministeriön esityksen mukaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finland osallistuisi kotimaisen rokotekehittämisen rahoittamiseen nykyisten rahoituslinjauksien mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kliinisten kokeiden rahoittamista jatkettaisiin nykyisten rahoituslinjausten mukaisesti ja kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin ei tässä vaiheessa osallistuttaisi merkittävin julkisin panostuksin.

Lisäksi Huoltovarmuuskeskus käynnistää ja resursoi selvityksen sekä myöhemmin sen perusteella toteuttaa STM:n kanssa yhteistyössä sovittavalla tavalla mahdollisen kehityshankkeen kansallisen rokotetuotantokapasiteetin edistämiseksi ja pandemiarokotteiden saatavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Varsinaisen kehityshankkeen toteutuksen edellyttämästä rahoituksesta sovittaisiin myöhemmin erikseen tavalla, joka tukee selvityksen johtopäätöksiä.

Lisäksi Suomi osallistuisi pohjoismaiseen pandemiarokotteiden yhteiskehittämisen ja -tuotannon selvitystyöhön sekä kytkisi kansallisen kehitystoiminnan siihen tarvittavilta osin.

Ei tuo pikaratkaisua nykytilanteeseen

Kotimainen rokotekehitys- ja tuotanto eivät tuo lisäratkaisua koronarokotteiden saatavuuteen lyhyellä aikavälillä. Kehitystyön tukeminen on kuitenkin perusteltua innovaatio- ja elinkeinopoliittisin perustein.

”On tärkeää panostaa kotimaiseen rokoteinfrastruktuurin ja osaamisen kehittämiseen. Kotimaisen rokotetuotannon tarkempi selvittäminen ja mahdollinen rahoittaminen pitkällä aikavälillä on tärkeää huoltovarmuuden ja tuleviin pandemioihin varautumisen näkökulmasta.”, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Rokotetutkimukseen ja -kehitykseen panostaminen nykyisen pandemian aikana on tärkeää muuntoviruksiin varautumisen ja vastaamisen näkökulmasta. Suomessa on käynnissä ainakin kaksi hanketta, joissa kehitetään koronarokotetta.

Hallitus antoi eduskunnalle 27.5.2021 esityksen vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Hallitus esittää, että momentille 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen myönnetään määrärahan 3 000 000 euroa ja myöntämisvaltuuden 6 000 000 euroa lisäys terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa ja rokote-ekosysteemin tukemista varten.

Lue myös: