Valtiovarainministeriö tiedottaa noin 100 miljoonan euron lisämäärärahasta välttämättömiin ict-muutoskustannuksiin.

Määräraha tarjotaan hyvinvointialueiden valmisteluun vuosille 2022 ja 2023. Valtionavustuksen saajina ovat 19 hyvinvointialuetta, HUS-yhtymä sekä Helsingin kaupunki.

Avustuksella tuetaan alueiden ict-muutosta sekä varmistetaan palveluiden jatkuvuus. Lisämäärärahan avulla varmistetaan myös mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin muun muassa tietoturvan, yhteentoimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Kaikkiaan avustuksia on myönnetty 99 738 372 eurolla. Määräraha sisällytetään ensin valtion talousarvioon, minkä jälkeen se maksetaan hyvinvointialuille vuoden 2024 alussa. Nyt julkistetun päätöksen jälkeen hyvinvointialueuudistuksen yleiseen valmisteluun on kohdistettu vuosina 2021–2022 noin 550 miljoonaa euroa. Tähän kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Aikaisemmin Mediuutisten kanssa samaan konserniin kuuluva Tivi on uutisoinut, miten it-laitteiden sekä komponenttien saatavuusongelmat ovat hankaloittaneet hyvinvointialueiden perustamista.

Avustuksen saaja sekä sille myönnetty summa

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue 2 366 604 €
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 4 215 150 €
 • Etelä-Savon hyvinvointialue 3 617 600 €
 • Helsingin kaupunki 725 000 €
 • HUS-yhtymä 1 790 000 €
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 3 396 900 €
 • Kainuun hyvinvointialue 1 248 440 €
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue 6 046 991 €
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 756 200 €
 • Keski-Suomen hyvinvointialue 7 489 375 €
 • Kymenlaakson hyvinvointialue 1 816 630 €
 • Lapin hyvinvointialue 7 597 907 €
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 9 287 080 €
 • Pirkanmaan hyvinvointialue 10 903 050 €
 • Pohjanmaan hyvinvointialue 4 607 706 €
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1 326 436 €
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 7 819 720 €
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue 4 467 383 €
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue 5 971 000 €
 • Satakunnan hyvinvointialue 4 012 700 €
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue 10 276 500 €