Joka viides suomalainen ei seuraa aktiivisesti lääkehoitonsa tavoitteiden toteutumista. Tuoreen väestökyselyn mukaan reilusti yli puolet täysi-ikäisistä suomalaisista käyttää säännöllisesti jotain lääkärin määräämää lääkettä. Valtaosa sanoo tuntevansa lääkehoitonsa tavoitteet.

Yli 65-vuotiaista reseptilääkkeitä käyttää säännöllisesti jopa 81 prosenttia, mutta 18–24-vuotiaistakin yli kolmannes käyttää säännöllisesti jotain lääkärin määräämää lääkettä. Käytössä olevien lääkkeiden lukumäärä kasvaa iän myötä.

Suomalaiset sanovat tuntevansa melko hyvin lääkehoitojensa tavoitteet, eli esimerkiksi sen, mihin mittausarvoihin lääkityksellä pyritään. 78 prosenttia kertoo tuntevansa tavoitteet täysin ja 18 prosenttia jossain määrin. Vain neljä prosenttia myöntää, ettei tunne lääkehoitonsa tavoitteita.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandlerin mukaan apteekit voisivat tukea suomalaisia tavoitteiden seurannassa.

– Olemme ehdottaneet, että lääkehoidon tavoite kirjattaisiin reseptin yhteyteen. Näin apteekin farmaseuttinen henkilökunta voisi kannustaa lääkkeen toimittamisen yhteydessä entistä paremmin aktiiviseen tavoitteen seurantaan, Sandler kuvailee.

Suomalaisten lääkkeiden käyttöä ja lääkehoitojen tavoitteiden seurantaa selvitettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, jonka tiedot kerättiin internetissä valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa helmikuussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä tuhat.

Kyselyn otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Kyselyn tilastollinen virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta.

Julkaisemme uudelleen Mediuutisissa aiemmin julkaistuja, luetuimpia juttujamme. Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 20.03.2019.