Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Turun yliopiston valtakunnalliselle PET-keskukselle viiden miljoonan euron avustuksen uuden PET-kuvantamislaitteen hankintaa varten. Keskus, jota hallinnoivat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun yliopistollinen keskussairaala, on yksi maailman vanhimmista ja suurimmista alan tutkimuslaitoksista. Keskus koordinoi alan tutkimusta ja koulutusta Suomessa sekä kehittää PET-diagnostiikkaa.

PET (Positron Emission Tomography) on leikekuvausmenetelmä, joka antaa tietoa kudosten toiminnasta, elimistön aineenvaihdunnasta ja lääkeaineiden käyttäytymisestä kudoksissa. Säätiön avustus mahdollistaa ensimmäisen, koko kehon samanaikaisen PET-kuvantamisteknologian käyttöönoton Suomessa. Hankittava laite mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa uudenlaiset tieteelliset ja diagnostiset tutkimukset.

"Koko kehon samanaikaisella PET-kuvantamisella voidaan tutkia esimerkiksi aivojen ja muiden elinten toimintoja ja vuorovaikutusta kokonaisuutena. Menetelmä antaa ainutlaatuisen keinon lukuisten systeemitason sairauksien, kuten lihavuuden, diabeteksen, tulehdus- ja verenkiertosairauksien tautimekanismien ymmärtämiseen ja hoidon vaikutusten selvittämiseen”, professori Juhani Knuuti Turun yliopistosta ja Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo tiedotteessa.

"Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen avustuspäätös Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, sillä säätiö ei pääsääntöisesti tue laitehankintoja. PET-laitteen hankinnan tärkeyttä puoltavat sen kansallinen hyödynnettävyys sekä merkittävyys tutkimuksen ja diagnostiikan laajalle kehittämiselle. Kilpailukykyämme edistäviä investointeja ei voi eikä kannata lykätä”, säätiön asiamies Hanna-Mari Peltomäki toteaa tiedotteessa.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tutkimukselle, taiteelle ja kulttuurille. Vuoden kolmannessa kokouksessa syyskuussa säätiön hallitus jakoi avustuksia kaikkiaan 19 tutkimusryhmälle tai hankkeelle. Avustukset painottuivat lääketieteisiin: yli 12,1 miljoonaa euroa myönnettiin 15 tutkimukselle.