Jo alalla toimivat sairaanhoitajat ovat merkittävässä asemassa sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen ja ammatillisuuden kehittymisessä. Tuoreen väitöskirjan mukaan heidän opiskelijaohjausosaamisessaan on kuitenkin kehitettävää.

Terveystieteiden maisteri Anna-Maria Tuomikosken väitöstutkimuksessa selvitettiin, millaista osaamista sairaanhoitajat tarvitsevat ohjatessaan opiskelijoita yliopistosairaalassa toteutetussa harjoittelussa. Lisäksi selvitettiin monimuoto-opintoina toteutetun ohjaajakoulutuksen vaikutuksia sairaanhoitajien osaamiseen.

Sairaanhoitajat arvioivat yleisesti opiskelijaohjausosaamisensa tyydyttävälle tai hyvälle tasolle, ja heidän motivaationsa ohjata opiskelijoita oli tyydyttävää.

Sairaanhoitajat osasivat hyvin tunnistaa opiskelijan ohjaustarpeen, keskustella vastavuoroisesti opiskelijan kanssa sekä antaa kehittävää palautetta opiskelijalle. Hoitajat eivät kuitenkaan tunteneet opiskelijoiden ohjauskäytäntöjä riittävästi.

Kehitettävää jäi myös opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa sekä opiskelijan tavoitteellisessa ohjaamisessa. Heikointa sairaanhoitajien osaaminen oli opiskelijalähtöisen arvioinnin osalla.

Tutkimus osoitti, että sairaanhoitajille toteutetulla ohjaajakoulutuksella voidaan kehittää sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista.

Suomessa ohjaajana voi toimia ilman ohjaajakoulutusta, toisin kuin esimerkiksi Englannissa, jossa vuoden työkokemus ja suoritettu ohjaajakoulutus ovat pakollisia.

Kehittämällä sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista opiskelijat saavat parempaa ohjausta ja heidän osaamisensa hoitotyössä kehittyy, minkä myötä potilasturvallisuus paranee sekä potilaat saavat parempaa hoitoa. Laadukas opiskelijoiden ohjaus voi edesauttaa ammattitaitoisten sairaanhoitajien valmistumista ja heidän ammatissa pysymistään.

Tuomikosken hoitotieteen alan väitöskirja tarkastetaan 6. syyskuuta Oulun yliopistossa.