Kymmenellä alueella toteutetut sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilut päättyvät lokakuun lopussa. Alueilla on alkanut kokeilusta saatujen kokemusten paketointi sekä valinnanvapauttaan käyttäneiden asukkaiden tiedottaminen siitä, miten heidän terveyspalveluidensa käy kokeilun päättyessä.

Esimerkiksi Pohjanmaalla on kokeiltu henkilökohtaista budjettia. Kokeilun kerrotaan onnistuneen erittäin hyvin.

Kokeilun alussa Pohjanmaalla koettiin haastavaksi saada oikeaa ja yhtenäistä tietoa siitä, miten asiakkaiden kanssa toimitaan, millä perusteilla ja mitä palveluja asiakkaille voidaan myöntää. Kokeilun edetessä palvelut saatiin kuitenkin hyvin järjestettyä. Toimintatavat selkiytyivät, ja budjetin käyttö selkiytyi uudeksi tavaksi järjestää palveluita 55 vuotta täyttäneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Asiakkailta saaduissa palautteissa tulee esille henkilökohtaisen budjetin käytön helppous, myös ikäihmisille. Asiakkaat ovat toivoneet henkilökohtaisen budjetin jatkuvan, sillä he ovat olleet todella tyytyväisiä ja kokeneet kokeilun menneen hyvin, ilman ongelmia, projektipäällikkö Pirjo Wadén sanoo tiedotteessa.

Tulevassa hallitusohjelmassa valmistellaan palvelusetelilain uudistus ja tehdään linjaukset henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta.

Myös muun muassa Päijät-Hämeessä valmistaudutaan valinnanvapauskokeilun päättymiseen. Valinnanvapauskokeilussa on ollut 4 353 asiakasta, mikä on noin 4,8 prosenttia kokeilualueen väestöstä.

Päijät-Hämeessä kokeilu on sisältänyt perustason sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut.

Kokeilujen päättyminen tarkoittaa, että sen aikana yksityiselle vaihtaneet asiakkaat palaavat takaisin entiselle terveysasemalleen ja he voivat käyttää Päijät-Hämeen hyvinvoinkuntayhtymän tarjoamia palveluja. Osa asiakkaista tulee saamaan palvelunsa työterveyshuollosta tai omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kokeilujen tuloksia on arvioitu säännöllisesti, joten lokakuun jälkeen niistä on luvassa vielä yhteenveto kaikista kokemuksista ja opeista.