Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi eilen valinnanvapauslain vaikutusarvioinnin laskelmat.

Laskelmista paljastuu myös arvioita asiakasseteleihin liittyen.

Arvion mukaan noin kymmenen prosenttia erikoissairaanhoidon kustannuksista soveltuu asiakassetelitoimintaan ja sote-keskusten erikoislääkäritoimintaan. Tämä tarkoittaisi noin 600 miljoonan euron pottia.

Tähän arvioidaan sisältyväksi esimerkiksi polikllinisiä kirurgisia toimenpiteitä, jotka eivät edellytä nukutusta, kuten kaihi- ja tyräleikkauksia sekä päiväkirurgisia toimenpiteitä esimerkiksi ortopedialta ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeista. Isommista toimenpiteistä asiakassetelin piiriin saattaa arvion mukaan siirtyä proteesileikkauksia.

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa toteutettaviin erikoislääkäripalveluihin ja konsultaatioihin on suunnitteilla sisätautien, lastentautien, geriatrian ja silmätautien palveluja.

Sote-keskuksien erikoislääkärien vastaanottojen määräksi arvioitiin 1-2 miljoonaa käyntiä ja niille kustannukseksi noin 200 miljoonaa euroa.

– Liikelaitos tuottanee nämä käynnit omiin sote-keskuksiinsa jalkauttamalla omaa henkilöstöään tai ostamalla työvoimaa markkinoilta. Yksityinen sote-keskus käyttänee pääosin omaa verkostoaan, laskelman tekijät arvioivat.