Tällä viikolla terveydenhuollossa oli historiallinen hetki, mutta hyvin huomaamaton sellainen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valintaa tukeva verkkopalvelu Palveluvaaka.fi suljettiin.

Se ehti toimia seitsemisen vuotta THL:n suojissa välittäen sote-asiakkaille tietoa ja aikaisempien käyttäjien arvioita lääkäriasemista, neuvoloista ja esimerkiksi asumispalveluista.

Palveluvaakaan pantiin ainakin 1,4 miljoonaa euroa, ja lisäksi se uudistettiin runsas kaksi vuotta sitten. Sote-palvelujen vertailun tarve on voimakkaassa kasvussa.

Miksi Palveluvaaka lopetettiin?

– Palvelujen toimipistetiedot eivät pysyneet ajan tasalla, THL:n kehittämispäällikkö Niina Peränen sanoo.

Syy oli eräänlainen kilpailutilanne, tai työnjaon tarve.

Viime vuonna Suomessa tuli voimaan niin sanottu kapa-laki eli laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Se velvoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen julkiset toimijat tiedottamaan toimipisteistään ja niiden palveluista Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään Suomi.fi-palveluun.

Palveluvaaka kaipasi samoja tietoja, mutta tietojen päivittäminen sinne ei ollut pakollista – joten se jäi monilta tekemättä.

Samojen tietojen kerääminen organisaatioilta moneen kertaan ei ole järkevää, joten sote-palvelujen valinnanvapauden tuki rakennetaan jatkossa Suomi.fi-palveluun.

Millaista apua sote-asiakkaat saavat jatkossa palvelujen punnintaan?

Sitä ei vielä tiedetä. Avun luonne selviää jatkokehityshankkeessa, joka alkoi vuoden alussa.

Yksi asia on jo selvä.

– Emme kehitä erillistä valinnanvapauden verkkopalvelua, hankepäällikkö Jani Ruuskanen Väestörekisterikeskuksesta sanoo.

Sote-palvelujen vertailu tulee sulautumaan osaksi laajaa kansallista Suomi.fi-verkkopalvelua.

Sinne on koottu muutenkin kaikenlaista kuntien ja virastojen tarjoamaa apua yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten tarpeisiin, esimerkkinä Valtuudet-palvelu.

Julkisten sote-palvelujen on pakko ilmoittaa tietonsa Suomi.fi:hin, mutta yksityisille palvelutarjoajille se on vapaaehtoista.

Vanhassa Palveluvaa'assa oli palauteosio, jossa ihmiset saattoivat arvostella käyttämiään sote-palveluja. Tuleeko Suomi.fi-palveluun palauteosio?

Luultavasti ei, tai ainakin se vaihtaa muotoaan. Miten, sitä viranomaiset pohtivat paraikaa suurella joukolla.

– Meidän on mietittävä tarkkaan, miten kerätään todellinen kuva palvelun laadusta. Siitä ei välttämättä kerro, jos käyttäjä käy palvelussa ruksaamassa "tykkään" tai "en tykkää", Ruuskanen sanoo.

Ruuskanen antaa kaksi lupausta.

Tällä hetkellä Suomi.fi on kansallinen palvelu. Ruuskanen lupaa, että syksyyn mennessä sinne on kehitetty keinot, joilla asiakas löytää erityisesti oman maakuntansa palvelut, mukaan lukien sote-palvelut.

– Syksyllä verkkopalvelussa tulee myös olemaan työkalu, jolla palveluja voi vertailla.

Mutta jäitä hattuun; tarjolle ei tule jonotietoja tai muita perinteisiä sote-palvelujen laatutietoja. Ensimmäisessä aallossa kansalainen saa lähinnä tietää, kuinka kaukana kotoa sote-palvelujen toimipisteet sijaitsevat.

Suomi.fi:stä tulee yhteys Kanta-palveluun.

– Asiakas löytää Suomi.fi:stä tiedon sopivasta sote-palvelun tuottajasta ja siirtyy sujuvasti Kantaan tallettamaan valintansa, Ruuskanen kuvailee.

Vuoden 2019 loppuun mennessä verkkopalveluun saadaan vertailun pohjaksi tietoa myös sote-palvelujen laadusta – mitä se sitten tuolloin tarkoittaakin.

Syksyllä tulee myös työkalu, jolla palveluja voi vertailla.