Viime keväänä alkaneissa valinnanvapauskokeiluissa palveluntuottajaa on vaihtanut tähän mennessä lähes 13 000 suomalaista.

Julkiselta sektorilta yksityiselle siirtymisen syiksi vaihtajat ovat maininneet useimmiten lääkäriaikojen saatavuuden, sote-keskuksen hyvän sijainnin, hoidon laadun, sairaanhoitajan aikojen saatavuuden sekä aukiolojat.

Joillakin alueilla myös aiempi kokemus palveluntuottajasta on painanut vaakakupissa.

Näin kertovat eri puolilla Suomea käynnissä olevien palvelusetelikokeilujen ensimmäiset tulokset. STM tiedotti arvioista tänään.

Asiakkaan mahdollisuutta valita itse palveluntuottaja perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kokeillaan parhaillaan viidellä alueella.

Ensimmäisten tulosten perusteella voisi päätellä ainakin, että valinnanvapaus lisää palvelujen kysyntää.

Palvelusetelikokeilujen ensiarvioiden perusteella asiakkaiden käynnit ja kontaktien määrät näyttävät nimittäin lisääntyneen kokeilujen myötä.

Yksityisille palveluntuottajille listautuneet asiakkaat ovat käyttäneet palveluita hyvin aktiivisesti. Käynnit ovat lisääntyneet myös julkisiin sote-keskuksiin.

Osa yksityisistä palveluntuottajista on kokenut, että oman alueen kokeilussa yksityisten terveysasemien saama korvaus on jäämässä liian alhaiseksi.

Tämä voi heikentää pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta osallistua palvelujen tuottamiseen, STM:n tiedotteessa todetaan.

Kokeiluissa on mukana erilaisia korvausmalleja, joiden kautta saadaan tietoa eri korvausmallien toimivuudesta.

Korvausten suuruus pohjautuu kokeilualueilla palveluiden järjestäjän todellisiin kustannuksiin.

Palvelusetelikokeilujen ensimmäisessä tarkastelussa todettiin, että järjestäjien ja palveluntuottajien välinen yhteistyö on sujunut hyvin.

Palvelusetelikokeilujen arviointi on jatkuvaa. Marraskuussa aiotaan toteuttaa laaja asiakaskysely kaikille kokeilualueille, joka raportoidaan erikseen.

Joulukuussa aiotaan laajemman raportin kautta tarkastella kokeilujen etenemistä useista eri näkökulmista.