Valinnanvapauden ensimmäisen väliarvion mukaan kaikilla kokeilualueilla on ollut ensimmäisen vuoden aikana merkittäviä haasteita tietojärjestelmien integraatioissa.

Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat tuottavat sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tällä hetkellä merkittävää lisätyötä. Joissain tapauksissa käsin tehtävä tietojen siirtotyö voi aiheuttaa tietoturvariskejä.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ongelma on ollut tiedossa.

– Ministeriön johdolla aloitettiin viime vuonna merkittävät tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeet, joissa luodaan tulevaa valinnanvapautta tukevat järjestelmät. Kokeilut ovat pääsemässä yhä vahvemmin mukaan tähän kansalliseen kehittämistyöhön, sanoo hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki ministeriön tiedotteessa.

Valintaportaalit ovat toimineet hyvin. Tietojärjestelmien yhteen toimimattomuuden ohella integraatiota haastaa järjestäjien näkökulmasta myös julkisten ja yksityisten toimijoiden osin erilainen näkemys siinä, mikä on tiettyjen palveluiden sisältö.

Tämä koskee esimerkiksi fysioterapiaa ja erityisesti sosiaaliohjausta ja sen laajuutta valinnanvapauskokeilussa.

Kokeilussa mukana olevat asukkaat kaipaavat puolestaan lisää tietoa valinnanvapaudesta, kokeiluun osallistuvista palveluntuottajista sekä käytännön tietoa valinnan tekemisestä.

Yksityisille palveluntuottajille valinnan tehneistä 80 prosenttia kertoi lääkäriaikojen saatavuuden olleen valintaan vaikuttanut päätöstekijä.

Yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneiden lukumäärä kaikilla kokeilualueilla on jatkanut tasaista kasvua koko kokeiluajan.

Kokeiluun kuuluvilla alueilla asuu yhteensä 336 000 asukasta, joista reilut 5,1 prosenttia on valinnut perustason sote-palveluiden tuottajaksi yksityisen sote-keskuksen.

Vaihtaneiden osuudet ovat alueilla erilaisia vaihdellen noin kolmesta prosentista 15 prosenttiin.

Naiset ja 25 - 64 -vuotiaat ovat vaihtaneet muita useammin yksityiselle palveluntuottajalle. Kokeilun mahdollistamaa valinnanvapautta hyödyntäneet suhtautuvat myös yleisesti myönteisemmin valinnanvapauteen osana sosiaali- ja terveyspalveluita.

Pitkäaikaisilla sairauksilla tai viimeisten vuosien terveyskeskuskäyntien määrällä ei vaikuttaisi olevan tilastollista yhteyttä siirtymiseen yksityiselle palveluntuottajalle.

Viime vuoden lopulla alueilla satunnaisotannalla tehtyyn asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 1 648 kokeilualueille kuuluvaa kuntalaista ja henkilöstökyselyyn 184 kokeilualueiden työntekijää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta kokeillaan nykyisen lainsäädännön rajoissa Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Tampereella ja Ylä-Savossa.