Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että tekoälyä ja teknologiaa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän terveydenhoidossa. Lisäksi enemmistö näkee, että tekoäly ja teknologia helpottavat lääkäri- ja terveydenhoitopalvelujen saatavuutta.

Tämä selviää vakuutusyhtiö Ifin teettämästä terveysbarometristä, jolla selvitettiin suomalaisten suhtautumista erilaisiin terveydenhoidon digi- ja etäpalveluihin.

Itse halukkaita hyödyntämään digitaalisia palveluja nykyistä enemmän oli 49 prosenttia vastaajista.

Parin viime vuoden aikana etälääkäriä on käyttänyt seitsemän prosenttia suomalaista ja terveyschattia joka kymmenes. Terveydenhoidon etäpalveluista käytetyin on sairaanhoitajan puhelinneuvonta, jota on hyödyntänyt jo kolmannes suomalaisista.

– Nopeus ja matalan kynnyksen palvelu kuvaavat suomalaisten mielestä parhaiten etälääkäripalveluita. Tutkimuksessa selvisi, että etälääkäripalveluja kohtaan on myös vielä selkeitä ennakkoluuloja: joka viides kyselyyn vastannut kuvasi etälääkäripalveluja arveluttavaksi. Turvallisena ja luotettavana etälääkäriä pitää vain joka kymmenes, sanoo Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan reseptin uusinta on selvästi useimmin tilanne, jossa suomalaiset olisivat valmiita käyttämään etälääkäripalvelua. Myönteisesti asiaan suhtautui 69 prosenttia vastaajista.

Toisaalta joka viides on valmis käyttämään etälääkäriä käytännössä useimmissa vaivoissa ja sairauksissa.

– Perinteiselle lääkärille suomalaiset suuntaavat etälääkäriä mieluummin hoitamaan esimerkiksi mielenterveyteen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä asioita tai muuten intiimejä kysymyksiä. Vain viisi prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, ettei missään tilanteessa olisi valmis käyttämään etälääkäripalvelua.

Terveysbarometri paljasti sen, että kun etäpalvelua on kerran käyttänyt, etälääkäriin suhtautuu myönteisemmin.

Samalla kynnys etälääkärin käyttöön erilaisissa sairaustapauksissa laskee.

Myös ikä vaikuttaa suhtautumiseen, sillä nuoret ovat lähtökohtaisesti etälääkärin käytölle suopeampia kuin vanhemmat sukupolvet.

Etälääkäriä käyttäneet antavat viimeisemmälle etälääkärikäynnilleen arvosanaksi 8. Kasvokkaiset lääkärikäynnit saavat kyselyyn vastaajilta hieman paremman arvosanan, 8,2.

Pajamon mukaan vastauksista voi myös päätellä, että terveydenhoidon digipalveluissa palvelumuotoilulle on vielä tarvetta.

– Etälääkärin ja muiden digipalvelujen tulisi olla mahdollisimman helppoja käyttää. Palvelun tarjoajilla on vielä kehitettävää sekä palveluissa että niiden teknologiassa.

Kyselytutkimuksen toteutti Ifin puolesta YouGov Finland. Tutkimuksessa haastateltiin 1000 aikuisikäistä suomalaista terveydenhoitoon liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä lokakuussa 2019. Tutkimuksen kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.