Eläkevakuutusyhtiöiden ylilääkärit ovat närkästyneet saamastaan yksipuolisesta julkisuudesta. Heidän mukaansa myös suomalainen lääkärikunta tuntee vakuutuslääkäreiden työskentelytavat huonosti.

Mediuutiset haastatteli Valtiokonttorin vakuutuslääketieteen ylilääkäriä Juhani Wikströmiä, jonka tekemiä ratkaisuja kyseenalaistettiin kaksi viikkoa sitten esitetyssä, aivovammoja käsitelleessä Yleisradion MOT-ohjelmassa. Näkemyksensä kertovat myös ylilääkärit Juhani Juntunen Eterasta, Seppo Kettunen Ilmarisesta, Esko Matikainen Kuntien eläkevakuutuksesta sekä Seppo Mattila Eläke-Fenniasta.

Kollegat kokevat, että Juhani Wikström joutui ohjelmassa asiattoman arvostelun kohteeksi. Heidän mukaansa vakuutusasioita käsitellään muutenkin mediassa mustavalkoisesti. Ääneen pääsevät yleensä vain ne, jotka ovat saaneet vakuutusyhtiöltä kielteisen päätöksen.

Ylilääkärit korostavat, että vakuutuslääkärit tekevät puolueetonta, tiukkoihin lääketieteellisiin kriteereihin perustuvaa työtä. Vakuutusyhtiöt eivät kannusta heitä tekemään hylkääviä ratkaisuja.

Vakuutuslääkärit pohtivat, kuinka he voisivat tiedottaa työstään nykyistä aktiivisemmin.

Lue lisää vakuutusylilääkäreiden näkemyksistä perjantain Mediuutisista.